Nový ministr zdravotnictví na Twitteru vyhrožuje tím, že už objednal 10 milion testů. K čemu to? To zní skoro jako příprava na povinné plošné testování, že. Ale počkat, ne, to bych byla konspirátor.

Otestovat deset milionů lidí není jen tak, to chápe každé malé dítě. Hodně zajímavé bylo oficiální vyjádření Slovenské lekárské komory: „Nie je doba, aby sme robili veci, ktoré nemajú zásadný vplyv na zvládnutie pandémie v tomto období a už vôbec by sme nemali robiť veci, ktoré nám odčerpávajú sily. Sily materiálne, finančné, personálne, ale i psychické. Sily, ktoré budeme potrebovať už v najbližších dňoch, týždňoch. Povinnosťou Slovenskej lekárskej komory je myslieť na tých, pre ktorých sme tu, ale dnes musíme dať aj jednoznačný odkaz tým, ktorých chceme presvedčiť, že sa mýlia, lebo honba za prvenstvom a vavrínmi  môže spôsobiť slepotu a zastrieť podstatu celej veci. Robme preto správne veci a robme ich správne… „

Je to zajímavé. Na jednu stranu se pořád dokola mluví o tom, jak nemáme kapacity lékařů a sester a současně by snad stát mohl zorganizovat akci, kdy by měli být otestovaní prakticky všichni občané ČR. To je vážně zvláštní, ne? Zdravotníci přitom budou nezbytní, protože odběr biologického materiálu, byť neinvazivní, nesmí nikdo jiný v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., dělat.

Dalším úskalím je trestný čin šíření nakažlivé nemoci prostřednictvím odběrových center. Neumím si představit, jak by chtěl stát plošné testování zorganizovat, aniž by k šíření té nejhorší nemoci světa nedošlo? Viděli jsme fotky z akce na Slovensku – mnohahodinové fronty, lidé nedůstojně čekající na ulici, vedle sebe. Je zajímavé, že demonstrace jsou tím nejhorším zdrojem infekce (mimochodem, neměli v tyto dny účastníci té z poloviny října umírat na JIP nebo na ulici?), a proto policajti důsledně hlídají, aby se náhodou neshromáždila víc než povolená stovka lidí, ale ve frontě na test stát můžete a můžete se vesele družit s okolím.

Jestli chce stát provádět plošné testování, musí tedy jednoznačně zajistit, aby bylo prováděno v hygienicky odpovídajícím prostředí (tím vážně není ulice a současně to ani nejsou zdravotníci, kteří budou zamotáni v jednom igelitu celý den, ve kterém vyšetří tisíce lidí). Dále musí zajistit, aby testy prováděl jen k tomu způsobilý zdravotnický personál. A v neposlední řadě musí zajistit, aby nedocházelo k žádnému shlukování lidí a kontaktu mezi nimi. Jestli toto stát nebude schopen zajistit, nemůže si představovat, že budou lidé ochotni se testování podrobit a nemůže je za to nijak sankcionovat.

Jsem opravdu zvědavá, jak se to státnímu aparátu povede. Předpokládám, že to bude spíš eskamontérské představení než boj s virem.

%d bloggers like this: