Dnes mi David poslal odkaz na aktuální perlu, která vypadla z našeho nejblbějšího soudu, z toho Ústavního. To jsem se docela zasmála, když jsem si uvědomila bizarnost celé situace. Ne že bych to vězňům nepřála, ale nemůžu uvěřit tomu, že takový odsouzený vrah nebo lupič nebo násilník má více práv než občan, který spáchal jedině to, že žije a je zdravý. O co šlo?

Nějakému vězni se nelíbilo, že mu byl uložen kázeňský trest. Šel k soudu a NSS poslal věc k posouzení svým nadřízeným na Joštovu. Byla to totiž vážně hrozně důležitá právní otázka, považte, že odsouzeným hrozila za různé neplechy, které v lochu spáchali, pokuta až 5000,-!!! Nevídáno (slušným občanům za nenošení roušky hrozí až 3 míče, aby bylo jasno). Ústavní soud se problému onoho lotranda detailně věnoval, aby ne, lidská práva si přece zaslouží pozornost. Bláboly těch v talárech na Ústavním soudu stojí za to:

Podle čl. 36 odst. 2 Listiny platí, že každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, se může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

Hahahahahaha, no jasně! Hahahaha. A pozor – další pecka:

Základní otázkou se jeví, zda rozhodnutí o uložení kázeňského trestu pokuty do výše 5 000 Kč podle § 46 odst. 3 písm. d) zákona č. 169/1999 Sb. představuje rozhodnutí, které se dotýká základních práv a svobod podle Listiny. Z textu níže uvedených článků Listiny lze dovodit, že tomu tak je. Ustanovení čl. 1 Listiny stanoví, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Listina zakotvuje zásadu, že zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena (čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny).

Ne, tohle by se hodilo do nějaké Stand Up Comedy! Co je moc, to je moc, říkám si! No snad je ten dotyčný, který si ochranu zaslouží, již řádně naočkován a splňuje tak sociální kredit dobrého občana.

P. S. Vím, že je to text sarkastický. Nicméně i vězňům přeju, že se mohou bránit proti zvůli. To je fér. Jen škoda, že v době nouzového stavu běžný občan jaksi nemůže

%d bloggers like this: