Netušila jsem, co moje drobné popošťouchnutí ústavních ko*otů vyvolá. Tato bouře ve sklenici vody má další pokračování, k mému velkému pobavení. Věc začal řešit i Úřad pro ochranu osobních údajů. Žiju vážně v Blbišistánu, kde se takovou samozřejmostí, jako že je údaj o zdravotním stavu ryze osobní věc, musí zabývat ko*oti různých instancí a úřadů a stejně nic nevymyslí…

Důležitý je tento závěr:

Je však třeba upozornit na to, že rozhodnutí bylo vydáno dne 18. listopadu 2021, tedy před vydáním aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, ukládajícího zaměstnavatelům povinnost testovat jejich zaměstnance, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek. Jinými slovy řečeno, před platností tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mohli zaměstnavatelé zkoumat „bezinfekčnost“ svého zaměstnance toliko na základě zákoníku práce – zda k tomu byli opravdu oprávněni, je otázka na gestora – Ministerstva práce a sociálních věcí. Nyní v návaznosti na povinnost stanovenou mimořádným opatřením jsou povinni tak činit (do doby zrušení tohoto opatření, ať již Ministerstvem zdravotnictví nebo Nejvyšším správním soudem).  Dále je vhodné podotknout, že existuje-li pochybnost, zda je údaj o očkování údajem o zdravotním stavu, tj. spadá pod vymezení zvláštní kategorie osobních údajů, je třeba odkázat na společné stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Evropského inspektora osobních údajů č. 4/2021 k tzv. covid pasům, kde se v bodu 34 nepřímo uznává, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů.  

Víte co? Jestli chcete, zeptejte se Ústavního a Nejvyššího správního soudu a Poslanecké sněmovny a Senátu a dalších znova vy sami. třeba z nich něco vydyndáte. Aspoň budeme vědět, že o našich právech rozhodují očkovaní podjatí soudci a úředníci. Taky dobrý výsledek. Takový Veřejný ochránce práv, náš drahý virem poděšený ombudsman, vykváká o svých zaměstnancích kde co bez uzardění. Nová doba, holt.

Na „ombudsmanátu“ se to má tedy takto (resp. před pár mělo):

Z celkového počtu 164 zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv předložilo 142 zaměstnanců certifikát o ukončeném očkování proti onemocnění Covid-19; z toho 2 zaměstnanci předložili potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (180 dnů od ukončení onemocnění). Tito zaměstnanci ve svém souhrnu splňují podmínku
bezinfekčnosti.

Samí odpovědní, jak vidno. Uf. Jsme v dobrých rukou.

%d bloggers like this: