Dnes nám začínají nejbláznivější volby, co kdy byly. Můžeme se jen modlit, aby to také byly poslední podroušené volby vůbec.

Nemůžeme vám poradit, koho volit. Pro nás jsou nevolitelné všechny strany parlamentní, neboť zoufale zklamaly v těžkých časech českého národa. Můžeme vám dát jen pár tipů, jak jednat s volební komisí.

Chcete volit bez roušky a máte obavy z pokuty

Mimořádně hloupé opatření ministra zdravotnictví vám samozřejmě nakazuje, abyste ve vnitřních prostorách měli zahalený obličej. Jste-li přesvědčený zastánce svobody, řekněte komisi, že vám zahalování zakazuje vaše víra v přirozená lidská práva, která jsou nezadatelná, nezcizitelná a patří jen občanům a stát je nesmí protiústavně omezit.

Členové volební komise mohou tak leda zavolat policajty. Nemohou vás na místě nějak zdržovat a nesmí kvůli ochraně osobních údajů zneužít informace, které jim skrze občanský průkaz musíte u voleb poskytnout. Než přijede policie, nejspíš budete mít dávno zakroužkováno.

Pokud vás ale někdo z komise zná osobně, může vás policii udat a váš přestupek se prokáže poměrně snadno svědecky.

Nechcete si před volební komisí sundávat roušku

Mnohem zábavnější je ale něco jiného. Odmítněte si před komisí sundat roušku. Jste přece ve vnitřních prostorách. je tu koronavirus! Přeplněné nemocnice! Chtějí vás snad členové komise zabít?! Navíc se sundáním roušky dopouštíte vážného přestupku, který může být trestán až tří milionovou pokutou. Jsme opravdu zvědaví, jak budou volební komise identifikovat zahalené osoby.

Podle § 33 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do krajských zastupitelstev (§ 33 odst. 3) je povinností voliče po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. To udělá prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu České republiky (plus pravidla pro cizince). Občanku komisi samozřejmě dejte, ale k odhalení toho, co má zůstat skryto, vás nikdo nutit nemůže. A nikdo vám nemůže bránit ve volbě, jestliže si odmítnete roušku sundat.

To bude ale zábavné, až se bude u soudu řešit platnost voleb, u kterých hlasovaly neidentifikovatelné bytosti.

Není vina občanů, že mimořádná opatření píšou mimořádní právní diletanti, kteří dají výjimku těm, kdo se chtějí v MHD nasvačit, ale už ne těm, kdo jdou volit a mají před komisí prokázat totožnost.

Druhou variantu bereme jen a pouze jako satiru, která poukáže na absurditu všech kroků vlády.

%d bloggers like this: