Pořád se snažím pochopit, proč jsou soudci tak vystrašení, proč lžou, proč popírají vše, co dosud platilo, proč zničili právní stát. Jedna z odpovědí, která se sama v tomto covidfašismu nabízí, se možná potvrdila ve Výmaru: budou soudci trestně stíhaní za pravdu?

Každý, kdo není absolutní hlupák a trochu sleduje skutečné dění okolo celého slavného koronaviru, ví, že před několika týdny rozhodl soudce ve Výmaru proti podmiňování školní docházky rouškami a testy a nesmyslnými pravidly ohledně sociálního distancování. A co se nestalo. Proti tomuto odvážnému právníkovi se semkla média a dokonce ostatní právníci ve spravedlivém boji za „záchranu babiček a dědečků a obézních jedinců“ (což je dosti ubohá zástěrka, já vím).

Na Spiegel.de se vyrojila série naprosto neuvěřitelných článků. Díky nim ale chápu, že soudce, který by „šel proti“ všem těm krávovinám u nás asi nežije, protože takový krok vyžaduje směs osobní odvahy, pevných morálních pravidel a ochoty nést riziko vyhazovu a zesměšnění nebo i snahy o zničení.

Soudce byl nejdříve dehonestován s tím, že nahrává „popíračům“ a že si prostřednictvím tzv. „forum shopping“ tihleti prohnilí popírači soudce vybrali, aby jim „šel na ruku.“

Naštěstí si záhy po vynesení výmarského rozsudku mohli všichni němečtí fašounci oddechnout, protože správní soud jim přispěchal na pomoc a potvrdil, že všechno, co vláda v rámci boje s hrozitánským virem, který dokázal zabít (a to ještě sotva) mizivé promile populace, je naprosto v pořádku, uf.

Včera se objevila informace, že onen nešťastný odvážný soudce se dostal do hledáčku státního zastupitelství. Doufám, že naši soudci tohle všechno bedlivě sledují. Doufám, že si uvědomují, jak obrovská odpovědnost za životy nás všech a za naši budoucnost na nich leží. A nakonec doufám, že si to Němci nenechají líbit. A na úplný závěr doufám, že nakonec nedojde na revoluci a lidové soudy. To je totiž mimořádně nehezké řešení.

Nechtějí nám covidfašisti nechat kousek Evropy, kde by se žilo svobodně? Sami se můžou třeba uchránit k smrti, ale nás ať prosím nechají žít.

%d bloggers like this: