Už o tom ani nepíšu, ale pořád podáváme žaloby. David sedí každý večer u našeho jídelního stolu do půl jedenácté, kdy já zavírám notebook, a ťuká a ťuká a ťuká. Pokoušíme se napadat kde co, ale k čemu to vede, vidíte sami. Včera jsem měla příležitost se podívat na draft článku k testování. Vím, že bych asi měla být trpělivá, ale snad mi autorka odpustí, když „propíchnu“, na jaký poklad jsem při naší diskusi, o tom, jestli je názor autorky správný, narazila. Já už to nemůžu vydržet, jsem v tom hrozná. Musím mít všechno hned teď.

Jedná se o článek „ze staré doby“ s názvem V jakých případech hradí pojišťovna zjištění hladiny protilátek proti infekčnímu onemocnění, např. spalničkám, tetanu apod.?Radši si to uložte, protože podobné věci z internetu záhadně mizí.

Dovolím si citace z onoho textu (za protilátky si dosaďte PCR test):

Zjišťování hladiny protilátek proti infekčním onemocněním je hrazeno, pokud povinnost absolvovat takové vyšetření přímo vyplývá z platné legislativy, nebo pokud o jeho potřebnosti rozhodne ošetřující lékař ze zdravotních důvodů na straně pacienta. Úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZVZP“). Do hrazených služeb jsou podle jeho § 30 odst. 1 zahrnuta i vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním. Tato oblast se řídí ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který v § 46 odst. 2 uvádí, že před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti).

Dále může být zjišťování hladiny protilátek proti konkrétnímu infekčnímu onemocnění součástí protiepidemických opatření v ohnisku nákazy tohoto infekčního onemocnění. Postup při epidemii se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví. Mimořádná opatření, jejich rozsah a trvání, nařizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví a veškerá opatření, spadající do tohoto nařízení, jsou hrazena ze státního rozpočtu. To znamená, že fyzické osobě, která je v ohnisku nákazy nebo přišla do styku s konkrétním infekčním onemocněním, jehož výskyt je možné pokládat za epidemii, může být nařízeno zjištění hodnot protilátek v krvi. Pokud je pojištěnec povinen se z výše uvedených důvodů podrobit danému vyšetření, náklady na stanovení hladin protilátek jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nebo je nese stát.

Jestliže je tedy naší povinností vyplývající z mimořádného opatření nutno předkládat výsledek testu, kamkoliv člověk přijde, pak je evidentní, že test musí bez diskuse hradit stát.

Vzhledem k tomu, že o tohleto se ještě povede řada soudů, je třeba řešit to že lidi potřebují test teď hned. Kdybych se já chtěla testovat (ale já tedy tento zájem nemám, že, testovat jsem se ještě za rok a skoro tři čtvrtě nenechala), asi bych měla každý třetí den „nějaké divné nachlazení“ a po praktické lékařce chtěla žádanku na test. Co kdyby, přece nemůžu ohrožovat ty nebohé zranitelné starouše a tlusťochy.

%d bloggers like this: