Stále se na nás obracíte s dotazem, zda se dá ještě něco dělat s testováním dětí nebo dospělých. Odpověď je ano, dá. Jde o tzv. nezákonný zásah.

Veřejné právo je komplikované a o opatřeních obecné povahy to platí obzvláště. Navíc Pandemický zákon stanoví nová pravidla pro možnost obrátit se na soud a žádat kontrolu mimořádného opatření. Podle jeho § 13 odst. 2 lze návrh na zrušení mimořádného opatření podat do 1 měsíce ode dne, kdy mimořádné opatření nabylo účinnosti. To znamená, že když pořád platí staré testovací opatření a ministerstvo jej stále dokola jen „novelizuje“, není už možné návrh na jeho zrušení k soudu podat.

Jedna cesta ale pro takové situace existuje. Nejen mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví určená pro drsný boj s nejhorší nemocí světa se smrtností asi 0.15% jsou opatřeními obecné povahy. nejtypičtějšími zástupci těchto právních aktů jsou územní plány a stavební uzávěry. Ty lze napadat do 1 roku ode dne, kdy nabyly účinnosti. Někdy se ale stává, že stavební uzávěra leží na území řadu let, přičemž vlastník proti ní původně ani nic neměl, jen mu časem začalo vadit, že obec nedělá žádné kroky, aby stavební uzávěru z jeho pozemků sňala (což učiní vydáním územního plánu). Nejvyšší správní soud dovodil, že v takovém případě je nevydání územního plánu (tj. neodstranění uzávěry) nezákonným zásahem.

Domnívám se proto, že i proti trvajícímu omezení základních práv z mimořádného opatření, které už nelze přezkoumat návrhem na zrušení opatření obecné povahy, se dá bránit žalobou proti nezákonnému zásahu. Hloupé je, že soud pro rozhodování o takové žalobě nemá stanovenu lhůtu jako u návrhů na rušení opatření obecné povahy.

V každém případě stojí za to „nedat to státu zadarmo“ a stále se snažit celý ten obludný systém naleptávat. David zastupuje další dvě děti, které se proti testování ve školách brání. Jsem upřímně zvědavá, jak se k tomu soud postaví v situaci, kdy je víc než evidentní, že je celá ta trapná šaškárna zbytečná a zničující. Rozhodování se nadto bude dít v okamžiku, kdy vláda hodlá soudcům navzdory jejich nehorázné loajálnosti projevované za poslední rok zmrazit platy a soudci spustili obvyklou kočičinu, že je něco takového v okamžiku, kdy jejich platy jdou z daní podnikatelů, za které se nepostavili a z nichž je mnoho ekonomicky na dně, protiústavní. „Už se perou?“, chtělo by se zvolat!

Ano, ano tohle bude ještě hodně zajímavá šaráda. Jen škoda, že jde o životy naše i našich dětí.

%d bloggers like this: