Už jsem několikrát psala, že absolutně nestíhám myšlenkové pochody některých lidí. Člověk napíše o tom, že ČLK si na zasedání svého představenstva odsouhlasila nějakou koninu (že by se jí líbilo povinné očkování zdravotníků), a myslí si, že je to poměrně pochopitelné sdělení. Ale ouha, všecky ty internety z toho dokáží udělat třeba toto:

Bože, bože, bože, bože. ČLK samozřejmě nic nikomu nenařizuje, není to na žádnou žalobu, a dokonce ani na trestní oznámení (to je ironie, snad víte, jaký je můj vztah k trestním oznámením). Jediná možnost, ale celkem reálná, podle mne, jak lze zdravotníkům nařídit očkování proti covid, je změna vyhlášky.

O povinném očkování zdravotníků jsem psala několikrát. Naposledy zde.

Když na změnu vyhlášky dojde, nepomůže zdravotníkům ani svěcená voda, ani nějaký „zázračný advokát“ slibující hory doly a modré z nebe k tomu. Pokud se očkování stane podmínkou výkonu profese dle vyhlášky, pak skutečně bude možno se zdravotníkem ukončit pracovní poměr. Možností pak bude zahájit pracovně právní spor o neplatnost výpovědi a současně s touto žalobou požadovat přezkum vyhlášky, která povinné očkování nařídí. To je ale na roky a vyhlídky na úspěch nejsou nadějné. Vedle toho by se zdravotníci mohli bránit proti rozhodnuí, kterým jim bude zakázáno bez očkování vykonávat profesi.

Čistě teoreticky je taky možné, ale to nečekám, že se stane, že bude očkování nařízeno mimořádným opatřením. Pak by bylo třeba se obrátit na soud a nechat toto opatření obecné povahy přezkoumat. Nemyslím si ale, že budou zdravotníci u soudu úspěšní, ať už půjde o vyhlášku nebo mimořádné opatření. Některá očkování jsou pro některé profese holt povinná a soudy neprojevily žádnou empatii vůči povinnému očkování dětí. Proč by měly jinak zacházet se zdravotníky?

Očkování by mohlo být nařízeno jako povinné pro celou populaci stejným postupem jako u zdravotníků. Pak by mne hodně zajímalo, jak by se stát vypořádal se sankcemi, které by byly absolutně rozdílné pro povinná očkování dětí proti vážným chorobám a pro povinné očkování všech proti srandaviru koronaviru. Nedává žádný smysl, že se děti již 10 let neočkují na TBC, ale měly by se očkovat na nesmysl typu covid. U většinové populace by mohl být očkovací spor daleko zajímavější a podle mého názoru úspěšnější než u zdravotníků právě kvůli neporovnatelným sankcím.

%d bloggers like this: