S velkým napětím jsem čekala, kdy se zvednou ti správní lidé a dají dohromady kovidí Antichartu. Jeden poskok z Akademie věd tak před pár dny učinil. Hurá!

Text je to moc pěkný a řada lidí z „vědecké obce“ ho jistě s chutí podpoří. Dozvěděla jsem se o tomto humánním počinu z Echo24, kde si můžete text přečíst v původním znění (změněný je pak k dispozici na webu Petice.com). Osobně mne zaujal obzvláště tato pasáž:

Menšinová skupina egocentrických jedinců odmítajících očkování tak svým sobeckým a společnosti škodícím přístupem zcela protidemokraticky blokuje návrat k normálnímu životu a prosperitě nás všech. Neočkovaní jedinci plnící nemocnice a jednotky intenzivní péče odčerpávají obrovské sumy z fondu solidárního zdravotního pojištění. Blokují zdravotnické kapacity potřebné pro poskytování akutní a elektivní péče jiným nemocným. Oddalují nutné operace trpících pacientů. Odčerpávají vzácné a drahé zdravotnické kapacity a ohrožují tím péči o imunologicky oslabené a onkologické pacienty a chronicky nemocné starší spoluobčany… Současné perverzní chápání svobody a demokracie naší společností je smrtící a nesmírně škodlivé. Svoboda a fungování demokracie vyžadují osobní odpovědnost každého, ohleduplnost k druhým a altruismus. Bez altruismu se svoboda a demokracie stávají alibistickou pseudodemokratickou břečkou a vedou k marasmu.

Co mi to jen…? Aha!

Na jevišti Národního divadla se shromáždili oddaní komunisté, mezi nimi herečka Jiřina Švorcová, která v té době byla předsedkyní již znormalizovaného Svazu dramatických umělců. Švorcová shromážděným nahlas a s patřičným patosem přečetla prohlášení nazvané „Nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru“. O nedůvěře k signatářům Charty 77 se v něm ovšem mluvilo ještě neurčitěji, než předtím v článku v Rudém právu: „Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz…  se odtrhnou a izolují od vlastního lidu – a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců.“

Tak děkujeme, ty šašku z AV ČR, žes nám ukázal, co jste smýšlením ty a tobě podobní zač! Třikrát fuj a neopírejte si o to stvoření ani kolo.

%d bloggers like this: