Tak jsem si dnes jen tak pro dobrý pocit, že dělám vše, co můžu, napsala další žalobu – stát totiž hrubě podcenil novou epidemii, a to respiračního syncytiálního viru! Jak je možné, že se na tento virus netestuje? Jak se může stát, že se platným testem nepodmiňuje vstup do vnitřních i venkovních prostor provozoven? Dělá si z nás snad ministerstvo legraci, že nechrání nejcennější hodnotu ze všech, lidské zdraví? Nechápu to! Copak chce rozjet další vážnou epidemii? Copak chce další lockdown? Copak chce, aby umírali kojenci i senioři? To ne, tohle nedovolím.

To, že je RSV zabiják, vyplývá zcela jasně ze Zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková onemocnění:

Cože? Jeden vzorek se SARS-Cov-2 a 57 vzorků s RSV a NIC se neděje? Při kolika že pozitivních testech na covid byl vyhlášen nouzový stav? Štěstím je, že se proti RSV bojuje prakticky stejně jako proti covid. Takže ještě honem testy a je to. Budeme zase ochráněni.

Ptáte se, co je RSV? Ráda vás poučím. Je to opravdu hrůza.

Respiratory syncitial virus (RSV) je nejčastější příčinou bronchiolitid a pneumonií u dětí do 3 let věku. Předčasně narozené děti, děti s chronickým plicním onemocněním a děti s vrozenými srdečními vadami mají zvýšené riziko těžkého průběhu RSV infekce. Závažný je nejen akutní průběh onemocnění, ale i pozdní morbidita. Léčba je většinou pouze podpůrná a postupy jsou často kontroverzní. Imunoprofylaxe je v současné době optimálním přístupem.“

Tím to ale nekončí! RSV je nebezpečný pro naši ohroženou skupinu!!!

Virem RSV se může nakazit každý. Infekci RSV lidé obvykle ani nezaznamenají, prodělají normální nachlazení nebo posmrkávají a za pár dní se zase zotaví. Virus ale může způsobit také velmi těžkou infekci. Někteří lidé jsou ohrožení závažnější formou onemocnění více a mohou vyžadovat hospitalizaci, kyslíkovou terapii a mohou mít dlouhodobé zdravotní následky, jako například astma.

O viru se samozřejmě píše v zahraničních odborných zdrojích:

Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common cause of acute lower respiratory tract infection in children. In this paper we use models of RSV transmission to interpret the pattern of seasonal epidemics of RSV disease observed in different countries, and to estimate epidemic and eradication thresholds for RSV infection. We compare the standard SIRS model with a more realistic model of RSV transmission in which individuals acquire immunity gradually after repeated exposure to infection. The models are fitted to series of monthly hospital case reports of RSV disease from developed and developing countries. The models can explain many of the observed patterns: regular yearly outbreaks in some countries, and in other countries cycles of alternating larger and smaller annual epidemics, with shifted maxima in alternate years. Previously these patterns have been attributed to the transmission of different strains of RSV. In some countries the timing of epidemics is not consistent with increased social contact among school children during term time being the major driving mechanism. Climatic factors appear to be more important. Qualitatively different models gave equally good fits to the data series, but estimates of the transmission parameter were different by a factor of 4. Estimates of the basic reproduction number (R(0)) ranged from 1.2 to 2.1 with the SIRS model, and from 5.4 to 7.1 with the model with gradual acquisition of partial immunity.

Díky tomu víme, kolik je slavné R číslo.

A co RSV starým lidem (a kojencům) dělá?

Respiratory syncytial virus (RSV) is now recognized as a significant problem in certain adult populations. These include the elderly, persons with cardiopulmonary diseases, and immunocompromised hosts. Epidemiological evidence indicates that the impact of RSV in older adults may be similar to that of nonpandemic influenza. In addition, RSV has been found to cause 2 to 5% of adult community-acquired pneumonias. Attack rates in nursing homes are approximately 5 to 10% per year, with significant rates of pneumonia (10 to 20%) and death (2 to 5%). Clinical features may be difficult to distinguish from those of influenza but include nasal congestion, cough, wheezing, and low-grade fever. Bone marrow transplant patients prior to marrow engraftment are at highest risk for pneumonia and death. Diagnosis of RSV infection in adults is difficult because viral culture and antigen detection are insensitive, presumably due to low viral titers in nasal secretions, but early bronchoscopy is valuable in immunosuppressed patients. Treatment of RSV in the elderly is largely supportive, whereas early therapy with ribavirin and intravenous gamma globulin is associated with improved survival in immunocompromised persons. An effective RSV vaccine has not yet been developed, and thus prevention of RSV infection is limited to standard infection control practices such as hand washing and the use of gowns and gloves.


A ani CDC, kterým se naše ministerstvo stále ohání, nezůstává pozadu:

RSV infections can be dangerous for certain adults. Each year, it is estimated that more than 177,000 older adults are hospitalized and 14,000 of them die in the United States due to RSV infection. Adults at highest risk for severe RSV infection include:

Older adults, especially those 65 years and older;

– Adults with chronic heart or lung disease;

– Adults with weakened immune systems.

Takže tu skutečně máme nebezpečný virus, hrozí vznik epidemie vzhledem k obrovské nakažlivosti

Že je nutné, aby soud zakročil, vyplývá z recentní judikatury NSS – veřejné zdraví je veřejné zdraví a to se musí chránit děj se co děj!

„Napadené opatření nechrání toliko veřejné statky, ale zejména právo na život a právo na ochranu zdraví zranitelných členů společnosti ohrožených pandemií onemocnění covid-19 (primární chráněná skupina). Ochrana těchto základních práv je ostatně povinností, resp. pozitivním závazkem státu(srov. rozhodnutí Spolkového ústavního soudu Německa ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. 1 BvR 1027/20; k pozitivním závazkům srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2021, č. j. 6 As 108/2019 – 39). Tento abstraktní závazek může být v zákonných mezích naplňován skrze mimořádná opatření podle pandemického zákona, a to vedle klasických nástrojů práva soukromého (např. prevenční povinnost) a práva trestního (např. zákaz nedbalostního šíření nakažlivé nemoci).“ (Rozsudek NSS ze dne 20. 10. 2021, č.j. 2 Ao 7/2021 – 157).

%d bloggers like this: