Doporučujeme k přečtení nové stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie k očkování proti covid. Dostupné je zde.

Ve stanovisku se mj. uvádí:

  • Neočkovat zatím osoby, které prokazatelně onemocnění COVID-19 prodělaly v minulosti (potvrzené PCR
    testem), pokud byly stanoveny a detekovány specifické IgG/IgA protilátky v období více než 3 měsíce po
    onemocnění.
  • U osob, které jsou ve velkém riziku infekce SARS-COV-2, doporučujeme před případným očkováním provést: aspoň orientační test na protilátky z kapky krve (nebo ELISA test na protilátky ze séra): pokud vyjde pozitivní, není třeba zatím očkovat.
  • Pacienti s neurologickými chorobami typu demyelinizačních onemocnění: s očkováním raději vyčkat na vyhodnocení dlouhodobějších nežádoucích účinků vakcín. Jsou již k dispozici data, že pacienti s autoimunitními chorobami včetně těch, kteří jsou na biologické léčbě, neprodělávají infekci koronavirem vážněji než jiné nerizikové skupiny, a proto je třeba zvážit v individuálních případech rizika a přínosy očkování proti rizikům přirozené infekce.
  • Kterou vakcínu preferovat? Na vyhodnocení, která vakcína a v které indikaci je účinnější/bezpečnější, si budeme muset počkat. Nejsou k dispozici head-to-head studie porovnávající vakcíny jednotlivých výrobců.

O očkování těch, kdo mají protilátky, zajímavě hovoří profesor Beran. V rozhovoru je mnoho informací, ve vztahu k tomuto blogu je podstatná ta o očkování lidí, kteří už nákazu měli: „Mohu jen říct, že podle mého přesvědčení lidé, kteří covid prodělali, se očkovat nemusí.“

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie se tak dostalo do rozporu se stanoviskem České vakcinologické společnosti, kde se uvádí, že testování na covid-19 před očkováním není efektivní ani přínosné a nedoporučuje ho provádět. Nedoporučujeme provádění ani PCR, ani antigenních testů,“ uvedl Chlíbek. Podobně se testování na protilátky nebo na přítomnost infekce nedoporučuje ani u jiných očkování.

%d bloggers like this: