Až se málem ostýchám napsat tento příspěvek. Jsem tak špatná, zkažená a zlá? No jo, jsem!

Určitě víte, že po tom, co Vladana Vališová zveřejnila svůj text „K diskusi: K návrhu novely očkovací vyhlášky v souvislosti s očkováním proti covid-19“, spoustě právníků včetně mě muselo dojít, jak blbí jsou. Do té doby jsem totiž od žádného jiného nečetla argument, že ministerstvo nezveřejnilo antigenní složení očkovacích látek proti covid, a proto jsou prakticky nepoužitelné (nejen pro povinné) . Od té doby tím naopak argumentuje kde kdo a já nemůžu zůstat pozadu. Je to totiž vážně nosné.

V § 47 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se uvádí:

K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může poskytovatel zdravotních služeb použít jen očkovací látky podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e). To neplatí, jde-li o pravidelné očkování a fyzická osoba požádá o jeho provedení jinou registrovanou očkovací látkou.

Očkovací vyhláškou je očkování proti covid zařazeno jak mezi pravidelná, tak mezi zvláštní očkování.

Ve zmíněném § 80 odst. 1 písm. e) se uvádí:

Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, a to vždy do 28. února kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování.

Ministerstvo stanovilo složení očkovacích látek několikero aktuálně účinnými předpisy:

  • Sdělení č. 472/2021 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022;
  • Sdělení č. 473/2021 Sb., o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce;
  • Sdělení č. 474/2021 Sb., antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru;
  • Sdělení č. 20/2018 SB., o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku.

Ani v jednom není stanoveno antigenní složení očkovací látky proti covidu.

Zákon o ochraně veřejného zdraví přitom dále v § 92k odst. 2 písm. e) říká, že přestupkem je situace, kdy poskytovatel zdravotních služeb provede očkování v rozporu s § 47 nebo § 47a. To se evidentně masově bude dít, budou-li lidé nuceni k povinnému očkování!

Za tento přestupek by měl být očkující zdravotník pořádně potrestán, a to pokutou do 500 000,- Kč. Sice to není tolik jako za nenošení zázračného život zachraňujícího prostředku zahalujícího dýchací cesty občanů, kde zákon ještě pořád umožňuje saknci až tři míče, ale přesto je to zajímavé. Silně totiž pochybuju, že lidé o povinné očkování jinou registrovanou očkovací látkou budou výslovně chtít, jak požaduje zákon. Nevím současně o tom, že by slavné očkovací látky proti covid byly konečně skutečně registrované, takže těžko říct, co by jim lékaři vlasntě měli nabízet. Zatím jsou pořád registrované jen podmínečně, u očkování třetí dávkou je více než sporné, zda je vůbec v souladu s čímkoliv.

V rozhodnutí MZdr o dočasné registraci se totiž uvádí:

Aby byli pacienti na území České republiky ochráněni před závažným průběhem covid-19 a nedocházelo k významnému zatěžování zdravotnického systému, povoluje Ministerstvo použití předmětných léčivých přípravků pro podání posilovači dávky způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci. 

Docela se bavím představou, že by byli očkující lékaři za aplikaci povinného očkování v rozporu se zákonem sancionováni. Hahaha. Nicméně vím, že je to jen taková srandovní vidina a že se jim naopak má tleskat z balkonu a upíct aspoň dva pekáče povidlových buchet. Že se tááááák moc starají a že já jsme vážně odsouzení hodný padouch. No ale to píšu už v úvodu, takže to není žádné překvapení, ne?

Na závěr upozorňuju na vážně vtipnou záležitost z Pedagogickéingfo.cz, která tak trochu souvisí s omílaným antigenním složením vakcín. Agitátorský učitelský článeček se jemnuje? Šmejdi opět útočí: Kvalifikované upozornění na povinnost školy nebránit v přístupu ke vzdělání, ani k výkonu zaměstnání. Ať už si myslím o Nielsenovi či Hamplové cokoliv, učitelé tímto jen prokázali, jaká banda ko*otů jsou. Děti bych jim, stejně jako Sokolům či Junáku už nikdy nesvěřila. (A jako obyvkle se omlouvám promile těch pedagogů, kteří jsou dobří. holt to máte těžký, stejně jako dobří lékaři, dobří právníci, dobří hospodští a všichni ostatní se zdravým rozumem.)

%d bloggers like this: