Obvodní soud pro Prahu 7 má stejně zajímavou soudkyni jako ten pro Prahu 2. Iva Kaňáková si troufá hodnotit jako právnička (světe drže se!) názor předního odborníka profesora Černého, který zpracoval oficiální prezentaci za ministerstvo zdravotnictví k závažnosti koronavirové infekce. Ačkoli odborníci jasně říkají, že ten nebohý virus má smrtnost max. 0,2 – 0, 6% (od počátku hysterie, kdy se smrtnost udávala okolo 4% se toto číslo snížilo a lze očekávat, že to brzy bude ještě menší – WHO teď přiznalo, že ten úžasný virus má asi 1 z 10 lidí na planetě, nakažených je tedy nepoměrně více, než se udává), soudkyně je vystrašená. Proto nedostala spravedlnost opět žádný prostor.

Skvělou prezentaci profesora Černého si přečtěte zde.

Jednalo se o předběžné opatření, kterým jsme se domáhali toho, že na náboženských obřadech se má dovolit zpěv. Ze soudkyně vypadal skutečně jedna perla za druhou. Je zjevné, že Prymulovi stačí sypat ničím nedoložená čísla, která navíc nedokazují nic ani ve vztahu k závažnosti infekce ani k tomu, zda na základě jednoho jediného onemocnění může stát dělat cokoli. Přesto soudkyně dospěla k závěru, že může.

Pro vaše pobavení nebo zhnusení nebo obojí vybíráme z odpudivého odůvodnění. Takto přemýšlí ti, kdo nás mají před státem a jeho zvůlí hájit:

„Soud názor žalobce nesdílí. Od srpna 2020 se epidemiologická situace v České republice podstatně změnila a z bývalého premianta v kladném slova smyslu se Česká republika v současné době stala „premiantem v Evropě“ v počtu nakažených osob na 100000 obyvatel. Ve středu 7 2020 byl zaznamenán absolutně nejvyšší počet nakažených osob za jeden den – 5335 osob, vzrůstá počet úmrtí v souvislosti s Covid 19, počet hospitalizovaných osob a počet hospitalizovaných osob ve vážném stavu vyžadující podporu přístrojů. Soud má za to, že vzhledem k aktuální epidemiologické situace je právě nyní na místě ochrana společnosti a přijetí opatření spočívajících v omezení kontaktů osob s cílem snížit v současné době rekordní nárůst počtu nakažených a tento celospolečenský zájem na ochraně zdraví a životů obyvatel České republiky přesahuje zájem žalobce uplatňovat zpěv při provozování náboženství.“

Milí zlatí, od teď jste oficiálně otroky státu. Vaše životy nemají žádnou hodnotu, nejste-li velmi obézní a nemáte-li mnoho vážných chorob. Smiřte se s tím, že budete JEN přežívat. A chránit, byť za to zaplatíte vlastním zdravím a možná přijdete úplně o všecko. Bude vás ale hřát dobrý pocit, jak jste zachránili pár lidí s malou životní rezervou a zničili celou společnost. Neplatí žádné právo, ani to diskriminační. Už si nezazpíváte nedomůžete se spravedlnosti. Jestli se nás jako právníků ptáte, co dál, sdělujeme vám se vším odborností, že nastal čas na odpor.

P. S. Soudci, přestaňte se už žinýrovat. Víme, že se na lidi, kteří chtějí žít a ne jen přežívat, doopravdy zlobíte. Tak už toho zmrzlináře dětem konečně zabijte. Zjevně si ochranu právního státu, základních lidských práv a svobod nezasloužíme. Spravedlivá justice byla definitivně pohřbena. Symbolicky s tou první pětadevadesátiletou „obětí“ strašlivého viru.

Rozhodnutí soudu si přečtěte zde.

%d bloggers like this: