Předpokládám, že jste zaznamenali, že ti, které platí stát, jsou jaksi nespokojeni, že se jim z našich daní nezvýší platy. Mezi poslední kvíčaly patří, jak jinak, soudci. Bez jejich tradičního nářku, že nemají dost, by snad nezačal ani nový rok (loni v létě naříkali taky slušně a předchozí soudcovské brečení si vyhledejte sami). Letos je ale mimořádně bizarní, chtějí-li tito bezpáteřní ubožáci, kteří nechali lidská práva napospas, abychom jim platili dobrá bydla.

Jen pro pořádek uvádím, jak je plat předsedy nejvyššího soudu Petr Angyalossyho

Chápu, že je naštvaný, když předseda soudu, který je o pár brněnských ulic dál, má o mičudu víc. Za to by bylo na novou motorku!

Vždycky jsem si myslela, že je správné, aby soudci měli dost. Přeci jen jsem je považovala za někoho, kdo jakžtakž respektuje právní řád, chápe demokracii a právní stát. Tahleta moje naivní představa ale s březnem 2020 padla. Musím říct, že je mi zle z toho, že někdo jako nynější předseda soudu, který se smýšlením od charakterního člověka liší jako den od noci, si troufá žádat víc po zbídačelých lidech, po podnikatelích, po samoživitelkách. Pro pořádek připomínám pár jeho výroků na adresu podnikatelů, které by tak rád pořádně podojil, abyste nezapomněli, s kým máme tu čest.

„Česká advokátní komora také pořádá různá školení a semináře, kde se domlouvají, v jakých případech má cenu žalovat a v jakých nemá. Aby svým klientům poradili, věděli si rady a vysvětlili jim, jaké nároky mají naději na úspěch a jaké nemají.“ Kdy vyhovět žalobě o náhradu škod během epidemie? Šéf Nejvyššího soudu chce jednotné stanovisko. „V žádném případě nechci nikoho odradit: pokud se cítí poškozen, má právo se náhrady škody domáhat. Ale vzhledem k tomu, jak jsem registroval i z médií určité informace a vůli nebo chuť domáhat se náhrad škod – aby si lidé uvědomili, že ne na všechno a ne každý bude mít nárok,“ předestírá předseda Nejvyššího soudu. A vysvětluje: „Veškerá opatření, která vláda a ministerstvo zdravotnictví činily, byla v první řadě v zájmu ochrany zdraví našich občanů. Musíme zohlednit i tohle.“ „Aby se v této situaci nesnažili někteří vydělat. Aby to nevzali jako možnost levného výdělku a zneužití té situace, aby se obohatili,“ dodává předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

To je vzor řádného a čestného člověka, co?

%d bloggers like this: