Dnes jsme obdrželi další „komické“ usnesení soudu. Tentokrát se žák 8. třídy obrátil na soud s prosbou, aby mu umožnil chodit do školy. Soudce Jan Čvančara z Obvodního soudu pro Prahu 7 po vzoru svých kolegyň projevil příkladnou zbabělost a osmákovi vzkázal, že mu namísto učení a spolužáků musí stačit mobil.

Přinášíme výňatek z absurdního odůvodnění (zatím jde o odmítnutí vydání předběžného opatření)

Soud zdůrazňuje, že žalobce může být uvedeným opatřením omezen v osobní účasti na základním vzdělání. Není však z přístupu k tomuto vzdělání zcela vyloučen. Argument žalobce, že vzdělání zahrnuje také sociální kontakt a spolupráci není přiléhavý, neboť je obecně známým faktem, že sociální kontakt (zejména mezi osobami mladšího věku) se stále více přenáší do sféry virtuální (neosobní). Jedná se o celosvětový trend, který lze sledovat již řadu let. Stejně tak spolupráci je možno rozvíjet formou bez osobní účasti, kde jako příklad spolupráce a komunikace může posloužit rovněž obecně známý rozvoj v jednotlivých odvětvích e-sportu (zejména kolektivních taktických a strategických her). Nebezpečí z prodlení tedy soud v posuzované věci nespatřuje.

Vtipné taky je, že třináctileté dítě podle soudce neprokázalo, že by mělo být osvobozeno od soudního poplatku, protože nedoložilo, jak movitá je jeho matka. Kolegyně Čvančary z Obvodního soudu pro Prahu 2 aspoň měla to srdce po žákovi základní školy nechtít poplatek ve výši 10.000,-. Soudkyně neměla ani potřebu vyhrožovat dítěti placením škody ministerstvu vnitra. Zajímavý postup, soudce Čvančaro.

Na závěr si dovolujeme soudce upozornit, že má v usnesení hrubku. Jde o tuto větu: „Uvedl-li však žalobce, že je finančně závislí na jeho matce, bylo třeba prozkoumat rovněž poměry jeho matky.“ Ve slově „závislý“ je v této souvislosti nutno napsat tvrdé „y“ podle vzoru „mladý“. Je vidět, že ani povinná školní docházka v prezenční formě mnohdy nedostačuje k pochopení základů českého jazyka. Tak na co si vlastně žáci stěžují. Mobilní aplikace to zvládne jistě lépe.


Celé usnesení si přečtěte zde.

DOPLNĚNO: Jedna dobrá zpráva:  Městský soud v Praze (MS) dnes zrušil opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP), kterým byla zakázána osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole kvůli epidemii koronaviru.

„Napadené Nařízení je poměrně podrobně a konkrétně odůvodněno, pokud jde o popis zhoršující se epidemiologické situace v hl. m. Praze. Obsahuje též uvedení sledovaných cílů. Zcela v něm však chybí jakékoliv zdůvodnění, proč je vydáván právě tento konkrétní zákaz (osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole) a jak jím bude dosaženo sledovaného cíle. Námitka nepřezkoumatelnosti napadeného Nařízení je tak důvodná,“ konstatuje se ve zdůvodnění dnešního rozhodnutí MS v Praze, které má Česká justice k dispozici.

%d bloggers like this: