Mimořádně nás potěšil rozhovor s bývalým šéfem Nejvyššího správního soudu (dnes jeho „řadovým“ soudcem) . Jako jeden z mála členů soudcovského stavu vystoupil a s klidem a rozumem promluvil o tom, co se okolo koronaviru děje (a také k platům soudců). Rozhodně doporučujeme k přečtení.


Dovolíme si malou ochutnávku:

Předpokládáte, že i další kroky vlády v souvislosti s koronavirem budou končit u soudů?

Zcela jistě. Některé spory jsou ještě v běhu a další spory budou následovat, protože to, co vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví činí, jsou docela závažné zásahy do práv a svobod jednotlivců. Obávám se, že oproti jarnímu období lidé nebudou už mít tolik pochopení pro jejich omezení, což se může projevit jednak v neochotě se opatřením podrobovat, jednak v obraně těchto práv a svobod před nepřiměřenou regulací. Vláda musí počítat, že některé její kroky prostě budou předmětem nezávislého soudního přezkumu.

Když to více zobecníme, změnila se podle vás úcta k právu nebo vztah k justici v Česku, myslím tím ze strany vládní reprezentace?

Vztah k právu se opravdu mění, bohužel k horšímu. Základ pro fungování jakékoliv společnosti jsou pravidla, která mají být přirozená, spravedlivá, rozumná a samozřejmě také srozumitelná a trvanlivá. Je tak předpoklad, že lidé budou mít čas se s nimi seznámit, ztotožnit, že si je osvojí, a že je budou přirozeně dodržovat, že budou dohlížet, aby je dodržovali i jiní. Řeknu to na úplně banálním příkladu, pravidlech silničního provozu. Ten provoz je tak hustý a zároveň tak důležitý pro každého z nás, že je potřeba, aby byla dodržována jeho pravidla. Pokud se budou pravidla měnit co půl roku a pokud během jízdy autem potkáte deset nebo patnáct dopravních značek a příští týden bude na stejném místě jiných deset nebo patnáct dopravních značek, tak se v tom nezorientujete. Nakonec vás to odradí, abyste vůbec řídili.

%d bloggers like this: