POZOR: OPRAVUJI TENTO ČLÁNEK. DÍKY ZA UPOZORNĚNÍ NA TO, ŽE SKUTEČNĚ EXITUJE NATOLIK ODPORNÉ OPATŘENÍ, ŽE ZAKAZUJE LIDEM, KTEŘÍ TRÁVÍ ZBYTEK ŽIVOTA V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE VYCHÁZET PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU!!! „DĚKUJEME“ VŠEM POSLANCŮM, KTEŘÍ NOUZOVÝ STAV PRODLOUŽILI.

Doplněno k 14. 12. (po jednání vlády):

Skončí i zákaz vycházení pro klienty v sociálních službách. Již od středy 16. prosince tak budou moci klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Podmínkou bude v průběhu vycházky používání respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Vycházka trvající méně než 6 hodin bude umožněna bez dalších podmínek, klient bude po návratu pouze bedlivěji sledován, zda nemá příznaky onemocnění covid-19. Déletrvající opuštění zařízení už bude znamenat, že dotyčný půjde bezprostředně po návratu do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další tři až čtyři dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Dnes jsme absolvovali velmi smutný rozhovor se pánem, kterému zemřela maminka v LDN. Představte si, vůbec neměla pozitivní test na covid, ale pravděpodobně se rozhodla, že život, kdy jen leží na posteli, několik měsíců kouká osaměle do stropu a nesmí za ní nikdo z rodiny chodit, nikdo se jí nedovolá a v posledních dnech je dokonce kurtovaná, nestojí za to. Popravdě se jí nedivím, nedokážu si to představit. Zdá se vám, milý odpovědní rouškoví chrániči, že děláte seniorům vážně dobrou službu? Nám ne. My si myslíme, že podporou opatření podporujete strašlivé týrání nevinných starých lidí, kteří se nemohou dokonce ani bránit.

Včera mi jedna paní položila dotaz, který mne popravdě šokoval. Prý jí domov pro seniory brání v tom, aby si odvezla maminku na 14 dní během svátků domů s tím, že by se maminka po této návštěvě zase do domova vrátila. Nechápala jsem, jak je to možné (neznala jsem to děsivé opatření). Bohužel nemůžeme řešit každý z těchto děsivých případů (a znovu apelujeme na právníky, aby se sakra probudili a slezli ze svých bezstarostných mráčků, otevřeli oči a začali konečně pomáhat lidem, kteří se jako nikdy dříve potřebují bránit státní zvůli).

Nelidské vládní opatření skutečně existuje

Včera jsme to opatření nenašli, ale dnes je díky vám máme. Dostupné je zde.

Píše se v něm: Vláda nařizuje všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu,

Ti, kdo toto opatření mají na svědomí, nemůžou snad být ani lidskými bytostmi. Každému starému člověku, který je opuštěný v ústavu, způsobila vaše opatření závažné zhoršení psychického stavu. Jde totiž o soustavné psychické týrání až mučení.

Pokud skutečně chcete, aby vaše maminka nebo tatínek strávili Vánoce doma, s blízkými, trvejte na tom, že jim pobyt v zařízení a izolace výrazně zhoršily psychický stav.

V manuálu MSPV se k tomu uvádí: „Jedná se zejména o situace, kdy psychický a zdravotní stav vyžaduje pravidelné vycházky nebo kdyby došlo tímto opatřením k závažné zdravotní újmě uživatele. V praxi to mohou být např. vycházky do přírody z důvodu úzkostných stavů klienta nebo návštěva u svých blízkých z důvodu pocitů izolace v zařízení sociálních služeb. Výjimku z důvodu psychického stavu a zdravotní stavu posuzuje s uživatelem praktický lékař, nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem a dalšími zaměstnanci. Udělení výjimky potvrzuje ředitel nebo jím pověřená osoba.“

Co dělat?

Je nutno opatření (zásah, který způsobilo) žalovat, pokud se nepodaří se zařízením dohodnout. Bohužel žalovaným subjektem nebude vláda, která za všechno může, ale sociální zařízení. Ano, ten domov, do kterého se senior zase musí vrátit. Za to můžeme poděkovat Ústavnímu soudu.

Jak by to mohlo být?

Je rozhodně nutné, aby klienti ze sociálních zařízení směli tato zařízení opustit. Nejsou to vězni a trestanci v nějakém lágru! Nechápeme, proč není možné, aby například podstoupili test při návratu (ale to je velmi ke zvážení, zda je to nutné). A pokud již strašnou nemoc covid měli, proč by nemohli jet domů a vrátit se?

Jak jsou regulovány návštěvy v domovech?

Opatření, které reguluje návštěvy, je aktuálně toto. V něm se v bodě I. odst. 3 zakazují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
(podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:
a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;

O tom, že by uživatelé nesměli jet domů ani ťuk.

Navíc se zákaz návštěvy podle tohoto bodu nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Nechápeme sice absolutně, jak konkrétně je klient domova chráněn před infekcí tím, že návštěva používá respirátor (tedy OSOBNÍ ochrannou pomůcku – už z názvu je patrné, že jde o věc, která chrání nositele, nikoli okolí). Ale sper to čert, v tom stejném opatření je pro přítomnost třetí osoby u porodu stanoven požadavek na to, aby měla chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (protože používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

Myslím, že budu mít o čem přemýšlet – proč u porodu a v domovech nepostačují naše zázračné improvizované látkové hadry k zahalování obličejů? Vždyť jsou to prostředky, které nám jako jediné zajišťují přežití hrozné pandemie.

Přestaňte trápit staré lidi!

Když mívají odpovědní chrániči hloupé otázky, kterými dotírají, zda máte rodiče a je vám jedno, že je „TO SESTŘELÍ“, říkám si, jestli oni sami mají rodiče a je jim jedno, jak hnusně se dnes se starými a nemohoucími zachází. Uvědomte si prosím, že je dost lidí, kteří na ta opatření, která nás mají tak všemocně chránit, pečou. Nezajímá je, že jsou činěna údajně v jejich dobru. Je jim ukradené, jak moc dobře to s nimi vláda a stát myslí. Nevěří jim. Chtějí žít a zbývá-li jim jen pár měsíců života, rozhodně je nechtějí strávit ve vězení.

Kontakt přes skype, si vy všichni bezcitní lidé můžete strčit tak leda za klobouk. Online svět není pro normální a chytré lidi. Nemohou v něm žít, protože nutně potřebují lidské teplo a skutečný kontakt.

%d bloggers like this: