Jen tak ze zajímavosti vám doporučuju přečíst si, co se děje u slovenských bratří. Připravují zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Fakt se to jmenuje takhle imbecilně, nekecám. Nemůžou ty slavný vládnoucí (j)elita prokázat aspoň nějaký vtip a invenci, říkám si.

Návrh, který schválila vláda, zde.

Podrobnosti zde.

V podstatě to legalizuje covid psy a zákaz neočkovaným chodit mezi lidi. Zajímavé je, že to bude platit od 1. 1. 2022. Takže slovenská vláda má asi křišťálovou kouli a ví, co se bude dít. Koukám. Pod Tatrami prostě válí. Ne jako náš Váleček.

Obecně se tedy zavádí toto:

Usporiadateľ je oprávnený odoprieť osobe vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak je vstupenka, pozvánka, preukaz, potvrdenie alebo iný doklad umožňujúci vstup na podujatie alebo účasť na podujatí vystavený na meno osoby a osoba nepreukáže usporiadateľovi svoju totožnosť; na tento účel je usporiadateľ oprávnený požadovať preukázanie totožnosti osoby.4) Usporiadateľ je oprávnený odoprieť vstup na podujatie alebo účasť na podujatí aj osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku alebo inú podmienku, na ktorej splnenie je viazaný vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak osoba nepreukáže usporiadateľovi jej splnenie; na tento účel je usporiadateľ oprávnený požadovať preukázanie splnenia určenej podmienky.“.

Hmmm… a prej ještě uvažují o tom, že bude zakázáno urážet zdravotníky. To nevymyslíš. To už se jako nesmí říkat, že je ten a ten pořádnej kojot, i když lže jako naši soudci nebo parta okolo Smejkala? A mně se to zrovna začalo tak líbit!

Vláda premiéra Eduarda Hegera kromě toho navrhla ukládat pokuty za znevažování a urážky zdravotníků či za falšování potvrzení například v souvislosti s covidem-19.

Dobrá zpráva je, že přes tuhletu nechutnou šikanu, které evidentně ani slovenské soudy nehodlají zabránit, protože je to přece morální a správné a nikdo se ničemu nediví, Slováci celkem odolávají.

Asi jako borci a děvuchy z Jablunkovska.

Škoda, že Svrčinová vypadá, tak jak vypadá. Nemá žádný přesvědčovací potenciál na rozdíl od lehkých holek z Vídně, když už nepomáhá ani zrzavá, ani svěcená voda.

%d bloggers like this: