Vladana Vališová na rozdíl ode mne dokáže zachovat chladnou hlavu a nebýt rozlícená jako saň, když si čte o tom, jaké zvrhlosti jsou schopni a ochotni naši blahoslavení „zdravotníci“ udělat lidem. Díky tomu napsala další ze série střízlivých a uměřených a o to více informacemi nabitých článků. Je mi ctí o novince s názvem O lékařích a neočkovaných pacientech, kterým je odpírána zdravotní péčenapsat.

V závěru uvádí (a já jenom souhlasím):

Skutečnost, že pacient není očkovaný proti covid-19, není důvodem pro odepření péče takovému pacientovi. Doufejme, že důvody budou brzy všemi pochopené a že už se takovými otázkami, jako je nedůvodné rozlišování mezi očkovanými a neočkovanými, nebudeme muset zabývat. A že si i ti lékaři, co na chvilku zapomněli, že jsou humanisté, zase vzpomenou.

%d bloggers like this: