Dostala jsem dotaz, zda musí mít děti ve škole jednorázovou ústenku. Odpověď je bohužel pozitivní. Ano, musí.

Nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví (na které mimochodem právě píšu žalobu) skutečně nařizuje nosit každému z nás „respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.“

Do 28. 2. stačí látková rouška.

Tato povinnost se nevztahuje pouze na žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Učitelé nemusí mít nic, pokud je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele. V takovém případě je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Férový učitel, který má rád děti, jim dovolí se nedusit a neničit si zdraví. Toť můj skromný názor, který nikomu nevnucuji. Jen to říkám.

Zdůrazňuji, že škola NEMÁ právo dávat dítěti své vlastní ústenky ani respirátory. Má-li problém s tím, že dítě nemá ústenku, musí kontaktovat rodiče a ti jsou jediní, kdo může situaci vyřešit. Ředitel samozřejmě může zavolat i policajty, ale tím ukáže leda tak svoji pravou povahu (v tom nejhorším slova smyslu).

%d bloggers like this: