Před dvěma měsíci jsme se obrátili otevřeným dopisem na představitele Junáka a požádali jsme je, aby vystoupili proti těm, kteří jen utlačují slabé, berou lidem budoucnost a svobodu. S lítosti jsme si přečetli odpověď, kterou níže zveřejňujeme. Naše děti už do skauta chodit nebudou.

Odpověď na náš otevřený dopis:

Vážená paní Zahumenská,

reaguji na Váš dopis se zpožděním, za které se omlouvám. Junák – český skaut coby největší výchovná organizace pro děti a mládež v Česku se epidemické situaci věnuje pečlivě od samotného začátku. Dodržujeme nařízení státu a vykládáme jejich aplikaci pro naše specifické potřeby. Postupujeme tak, abychom minimalizovali riziko nákazy skautek a skautů i jejich nejbližších. Zároveň hledáme cesty, jak dělat skauting i za náročných podmínek, často online nebo jinak na dálku. Organizujeme v zapojení stovek dospělých skautských dobrovolnic a dobrovolníků pomoc rizikovým skupinám tak, abychom pomohli omezit riziko nákazy i u nich. A při tom všem jsme velmi vděční vedoucím skautských oddílů a středisek, že postupují v souladu s nařízeními státu i doporučeními vedení Junáka – českého skauta a přispívají tak svým nasazením k tomu, že skauting není přerušen, jakkoli je ve svých obvyklých aktivitách výrazně omezen.

Jsme si vědomi toho, že pohled na situaci ve společnosti není jednotný a že názor, který prezentujete například Vy, sdílí i další. My jej nesdílíme, ale naší role není přesvědčovat druhé. Naší role je naplňovat své poslání a v bezprecedentní situaci postupovat, jak nejlépe umíme. To jako organizace děláme a dělají to v těžké době i naše oddíly a střediska. Jsme jim za to vděční.

I nadále budeme postupovat jako doposud, v respektem ke zjištěním vědy, k nařízením orgánů země a s odpovědností vůči desetitisícům našich členek a členů a jejich nejbližších.

S pozdravem

Petr Vaněk
místostarosta a koordinátor koronavirových opatření

Petr ‚Permi‘ Vaněk
místostarosta | Vice President

Junák – český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1
tel.: 234 621 284 | STS: 776 720 220 | e-mail: kancelar@skaut.cz

%d bloggers like this: