Díky skvělé překladatelce Sabině Králové můžeme uveřejnit zajímavý rozhovor s podnikatelem Simonem Dolenem, který napadl britský lockdown a restrikce, které ochromily celou společnost.

Rozhovor s britským podnikatelem Simonem Dolanem (ze 30.10.2020), který soudně napadl první celostátní lockdown, k němuž došlo v Británii na jaře.  Soudce Nejvyššího soudu (High Court) odmítl o jeho žalobě rozhodnout, protože ji považoval za neopodstatněnou.

Simon Dolan se následně odvolal k Odvolacímu soudu (Court of Appeal), který je nejvyšším soudem ve Velké Británii. O žalobě bude rozhodovat nejvyšší soudce (Lord Chief Justice) spolu se dalšími dvěma soudci a bude se jednat o první spravedlivé slyšení v této věci. Rozhodnutí se očekává v nejbližší době.

Podle právníků S. Dolana je verdikt zcela zásadní, protože se jednalo o největší omezení osobních svobod za posledních cca 400 let a opatření, která měla za cíl zpomalit šíření viru, ve skutečnosti uvalila dalekosáhlá omezení na životy a podnikání celé populace. Omezení byla nezákonná a představovala neúměrné porušení zákonů na ochranu lidských práv.

Pokud by došlo k verdiktu ve prospěch Simona Dolana, bylo by to zcela mimořádné. Jednalo by se o velké rozhodnutí. Soud může rozhodnout, že opatření byla částečně legální a částečně nelegální. Též je nutné mít na paměti, že vláda měnila od podání žaloby, tj. od dubna pravidla tak často, že s ohledem na verdikt existuje bezpočet možností, ale cílem je, aby britská vláda už nikdy nemohla udělat to, co udělala – použila zákon o ochraně veřejného zdraví (Public Health Act) k zavedení lockdownu, k likvidaci podnikání, k odsouzení lidí, ke vzniku všech souvisejících škod v oblasti zdraví a ekonomiky.

Je proto nutné říci, „tohle nemůžete dělat, je to zcela bezprecedentní“.

Vláda argumentuje tím, že je pandemie, která zabíjí lidi, roste počet lidí v nemocnici a v závislosti na tom, jaká čísla jsou použita, došlo k úmrtí 60 000 lidí. A současné době nastal druhý vrchol epidemie, takže jediná možnost, jak lze zajistit kapacity v rámci veřejného zdravotnictví (National Health System), je přijetí obtížných opatření, jako je uzavření či omezení podniků, počtu zákazníků atd.

Podle Simona Dolana se vláda brání tím, že všechna opatření, která zavedla, jsou úměrná k zastavení takzvané pandemie, která však pandemií už od března není, a říká, že opatření jsou neúměrná, protože COVID nepostihuje tolik lidí a není pro příliš mnoho lidí smrtelný. Navíc byla změněna kategorizace úmrtí, aby to vypadalo, že na COVID zemřelo podstatně více lidí než ve skutečnosti.

Podstatnou skutečností, proti které nelze vznést argument,  je, že v letošním roce nezemřelo v Británii ze všech příčin více lidí, než činí průměr za uplynulých 10 let. Jedná se tedy o zcela normální rok s tím rozdílem, že je zde nový kmen respiračního onemocnění, které některé lidí zabíjí. Je tragické, že zabilo přibližně 250 lidí, kteří byli jinak zdraví. Ostatní lidé, kteří zemřeli, byli velmi staří.

Lidi, kteří byli zdraví, ale zabíjí i chřipka. Přitom již asi 70 let existuje vakcína na chřipku, a přesto ve Velké Británii umírají každý rok na chřipku desetitisíce lidí a nikdy v minulosti kvůli tomu nebyla uzavřena ekonomika. Chřipka zabije více lidí než COVID.

V letošním roce byla zjevně chřipka vyléčena. Každý rok zabije desítky tisíc lidí, ale letos na ni zemřelo jen 394 lidí, což je nesmysl, protože každý rok je to stejné číslo. K této situaci dochází tak, že statistika úmrtí pouze uvádí  smrt a to, že v uplynulých 28 dnech měl zemřelý pozitivní test na COVID.

Doslova lze říci, že pokud by člověka přejel autobus, byl by převezen do nemocnice a za pár dní zemřel a během 2 týdnů před tím měl pozitivní test, tak bude vykázáno, že zemřel na COVID.

Čísla jsou proto chybná a lockdowny, které jsou zaváděny už po mnoho měsíců, vedou k likvidaci podniků, k obrovskému množství úmrtí  např. na infarkt a onkologická onemocnění, vzrostlo domácí násilí, sebevraždy, jsou zrušené Vánoce. A proč vlastně? Doslova zbytečně. Tato opatření nic nezachraňují ani nic neléčí.

Překlad a zpracování textu: Mgr. Sabina Králová, www.medicaltranslations.cz

Odkaz na originální video

Více informací o aktivitě Simona Dolana

%d bloggers like this: