Docela mne pobavilo, že moje genialita proniká i k našim slovenským bratřím. Na webu jedné slovenské advokátní kanceláře je zveřejněno v podstatě stejné rozhodnutí Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, jako bylo to moje „slavné“.

Slovenské rozhodnutí zde.

Ve slovenském rozhodnutí se mj. píše:

Popravdě bych byla radši, kdyby advokáti čeští i slovenští (a jiní) byli sami od sebe vynalézavější. Když to ale jinak nejde, snesu i využití mých nápadů, povede-li to k dobrému výsledku.

%d bloggers like this: