S velkou radostí jsme si přečetli informaci, že senátoři se konečně obrátili v souvislosti s nouzovým stavem na Ústavní soud. Stížnost směřuje proti omezování náboženské svobody. Konkrétně návrh senátorů směřuje proti omezení účasti na bohoslužbě a zákaz zpěvu v průběhu bohoslužby.

Jsme rádi, že do toho senátoři šli. My sami jsme se na Ústavní soud znovu obrátili a žádáme taktéž ochranu náboženské svobody. Kromě toho jsme se obraceli na civilní soudy a žádali ochranu před zákazem zpívání. Soud zatím nevyhověl žádosti o vydání předběžného opatření, to znamená, že se rozhodnutí dočkáme za dva tři roky, kdy už to bude jedno z hlediska koronovirového blouznění, ale snad to bude důležité kvůli příštím snahám exekutivy omezovat občanská práva.

Je dobře, že si senátoři vybrali náboženskou svobodu. V době krizí je zcela přirozené, že se lidé obracejí k Bohu nebo jiným duchovním hodnotám. Bylo to tak vždy v minulosti a omezit zrovna v okamžicích, kdy je mnoha lidem psychicky velmi zle a doléhá na ně značná tíseň, je od státu velmi kruté. Jen jsme od počátku nepochopili, proč se na soud neobrátily samy náboženské a církevní organizace.

Jsme opravdu zvědaví, jak dlouho ještě bude Ústavní soud bránit své nesmyslné pozice a hájit mimořádně tvrdé zásahy do lidských práv.

Celý text návrhu si přečtěte zde.

%d bloggers like this: