Opět díky překladatelce Sabině Králové můžeme uveřejnit výtah z rozhovoru s poslancem Davidem Davisem, bývalým britským ministrem pro brexit. Rozhovor je datován k 6. 11. 2020.

Bývalý britský ministr pro brexit a poslanec britského parlamentu David Davis, který nehlasoval pro lockdown, v tomto rozhovoru vysvětluje nesprávná čísla, na kterých bylo založeno rozhodnutí britského premiéra Borise Johnsona o lockdownu, a to, že šlo o použití nejhoršího možného scénáře.

Boris Johnson obdržel informaci, že pokud by pokračoval bez lockdownu, může dojít k 4000 úmrtím za den a zahlcení zdravotnictví. Podle Davida Davise za těchto okolností premiér neměl jinou možnost, než k restrikcím přistoupit, protože nemohl riskovat kolaps veřejného zdravotnictví a 4000 mrtvých denně. Skutečné hodnoty jsou však poloviční nebo čtvrtinové a za takových okolností, tj. 1000  úmrtí za den, by premiér mohl po pečlivém zvážení říci – na koronavirus zemře 1000 lidí, ale zavedení lockdownu by mohlo způsobit úmrtí více, např. v důsledku onkologických onemocnění, protože lidé nebudou schopni a ochotni jít k lékaři či do nemocnice.

A toto rozhodnutí nemohl premiér udělat, což je  skandální.  Vědečtí poradci dostali premiéra do situace, kdy neměl na výběr, i když na výběr vlastně měl.  Statistika, ze které premiér vycházel, tj. 4000 úmrtí za den byla přitom vyvrácena během několika minut.

David Davis vysvětlil, že britská vláda je organizována tak, že má hlavního vědeckého poradce a hlavního lékařského poradce. Ostatní členové týmu mají zjišťovat údaje, získat nejlepší odborný názor a se souhrnem seznámit britského premiéra. Problém spočívá v tom, že je to interpretováno jako požadavek předložit jediný konsensuální názor.

Vědecká stanoviska na této úrovni jsou však nejistá a tím, že poradci premiérovi poskytli výše uvedený  konsensus, tak mu nepomohli, protože existuje celá škála velmi různých názorů.

Poradci měli premiérovi prostě říci –polovina vědců si myslí, že pokud uděláte to a to,  je takový postup spojen s takovými a takovými riziky atd. Zdá se však, že se nic takového nestalo.

A to znamená, že až bude v britském Parlamentu probíhat další debata o lockdownu, což bude přibližně 2. prosince, tak bude vzpoura poslanců Konzervativní strany proti pokračování lockdownu podstatně větší.

Překlad a zpracování textu: Mgr. Sabina Králová, www.medicaltranslations.cz

Odkaz na originální video

Více o aktivitě Davida Davise.

%d bloggers like this: