Je pochopitelné, že právní laici jsou si nejistí ohledně toho, zda jim může ministr zdravotnictví nařizovat roušky i bez nouzového stavu. Odpověď je jednoduchá – ANO, MŮŽE!

Nouzový stav a roušky spolu absolutně nesouvisí. Roušky jsou nařizovány mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Nouzový stav je vyhlášen podle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Roušky tedy mohou být nařízeny naprosto nezávisle na nouzovém stavu nebo jiném krizovém stavu.

Jiná otázka je, zda jsou nařízeny v souladu s ústavním pořádkem a zákony. My si myslíme (stejně jako třeba advokát Zdeněk Koudelka), že ne, vedeme řadu soudních sporů, ale Městský soud v Praze vytrvale tvrdí, že je všechno v pořádku a roušky vám do práv nezasahují (i když současně potvrzuje, že ministr zdravotnictví nemůže vydávat plošná opatření omezující lidská práva). Několik žalob je teď u Nejvyššího správního soudu a s napětím čekáme, jak se tento soud, který jsme dosud považovali (a nejen my) za jediný dobrý soud v této zemi, zachová. Dokud soud neřekne, že je rouškové opatření nezákonné, platí, že jej musíme dodržovat, neboť se má za to, že je v pořádku.

P. S.: Prosíme, zkuste si představit, kolik máme s nouzovým stavem práce. Podstatnou část z toho děláme v rámci našeho volného času, kterého je poskrovnu – musíme se nějak život a máme doma už rok děti na distanční výuce. Zkuste nejdřív najít odpovědi na vaše otázky na webu (dávám k článkům štítky, abyste mohli hledat snáz). Je pravděpodobné, že jsme to už řešili. Teprve když si vážně, ale vážně nebudete vědět rady a budete si jisti, že tady nemáme věc zpracovanou, napište nám.

P. S. 2: Fakt, ale fakt se neptejte na HROMADNÉ ŽALOBY. V ČR nic takového zatím neexistuje. Jedinou možností ve správním soudnictví je u podané žaloby požádat o pozici osoby zúčastněné na řízení, ale i k tomu se zatím soudci Městského soudu v Praze i jiných soudů staví nanejvýš odmítavě.

%d bloggers like this: