Tak už ho tu máme: nové respirátorové opatření. Protože se začínají množit dotazy, co s tím, shrnu to veřejně.

Náš obézní středoškolák Hamáček se k tomu vyjádřil skutečně erudovaně.

Opatření dostupné zde.

Děti ve škole musí mít chirurgickou roušku, jedna jim bude stačit.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví je vydáno podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví.

Má formu opatření obecné povahy a je možno ho napadnout návrhem na zrušení u Městského soudu v Praze. Městský soud v Praze ale absolutně nefunguje a nechrání lidi před zvůlí exekutivy. Přesto je tato „žaloba“ nezbytná, abyste se dostali k Nejvyššímu správnímu soudu. U toho zatím nikdo neví, jak se zachová, protože už rok nerozhodl ani jednu rouškovou kasační stížnost.

Návrh na zrušení mimořádného opatření může podat jakákoli fyzická osoba, které se povinnost nosit respirátory týká a do jejíchž práv zasahuje. Soud má na rozhodnutí 3 měsíce. Proti rozhodnutí Městského soudu se podává kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Dokud nebude opatření zrušeno soudem, má se za to, že je bezvadné a my z něj máme povinnosti, jejichž porušení je řešeno jako přestupek. Sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví za porušení opatření je až 3 000 000,- Kč. Přestupek řeší krajské hygienické stanice. Zatím z naší zkušenosti můžeme říct, že pokuty se pohybují okolo 3. 000,- Kč.

Odmítání respirátoru z důvodu přesvědčení.

Jak se bránit, když přijde příkaz od KHS.

Splnění povinnosti nelze odmítnout s poukazem na § 31 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, neboť se jedná o dvě různé normy a roušky s nouzovým stavem nijak nesouvisí.

Odmítání krizových opatření kvůli ohrožení zdraví.

Jestli projde Sněmovnou Pandemický zákon, pak bude zahalování obličejů řešit právě tato norma.

%d bloggers like this: