Včera večer jsme se s Davidem docela nasmáli. Psali jsme žalobu na to, že se očkovaní učitelé nemusí testovat a pak si chodí po škole a rozsévají smrt. V mimořádném opatření jsme se dočetli, že na neočkované učitele (kteří se netestovali v testovacích termínech a nedodají ani potvrzení, že byli na PCR testu), se použijí obdobně ta stejná pravidla jako pro neočkované a netestované děti. Jaká že ona pravidla jsou?

Každý učitel, který není opíchaný a nenechal se řádně otestovat v laboratoři nebo online nebo nepodstoupil rychlý laický text ve škole:

  • musí nosit respirátor (výjimečně štít a musí si držet odstup 1, 5 m od žáka);
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech;
  • nesmí zpívat,
  • musí používat hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pro neotestované děti a žáky;
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru;

Škola musí zajistit dodržování těchto pravidel. Proto vám navrhuju, jestli si chcete trochu zašpásovat s těmi odpornými ředitelskými nemehly, abyste jim jen tak cvičně pocuchali nervy a zavolali jim, JAK PŘESNĚ separují učitele a jestli jim dovolují jíst svačinu jen v lavici ve vzdálenosti 1, 5 m od ostatních!

%d bloggers like this: