Dotaz: Provozujeme restauraci a rozhodli jsme se zapojit do iniciativy Chciplpes.cz, umístit do provozovny petiční arch a nechat otevřeno pro odpůrce nesmyslných vládních nařízení. Spadá tento postup pod výjimku z krizového opatření?

Odpověď:

Krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 a jehož účinnost byla prodloužena prozatím do 22. 1. 2020, zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

  1. v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

Musíme konstatovat, že krizové opatření nezakazuje provoz restaurací (výslovně se počítá s tím, že za určitých podmínek být provozovány mohou). Pokud má restaurace otevřeno, zřejmě tedy krizové opatření neporušuje. Pokud by zde ale byla přítomna veřejnost, mohou být podle všeho hrozbě pokuty za porušení krizového opatření vystaveni zákazníci. Jiná je ale situace, pokud provozovna není otevřena pro veřejnost, ale pouze pro zaměstnanecké stravování, spolkovou činnost nebo jinou skupinu osob.

Pokud je restaurace otevřena pouze pro odpůrce vládních opatření a je takto označena, pak zřejmě k porušení opatření vlády nedochází. Ke zvýšení průkaznosti toho, že se v provozovně nacházejí pouze odpůrci vládních opatření (a ne veřejnost), může provozovatel vyžadovat, aby zákazníci při vstupu podepsali prohlášení, že s vládními opatřeními nesouhlasí.

Že je takový postup možný a je výrazem ústavně chráněné svobody projevu judikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 3212/18. S ohledem na toto rozhodnutí si lze představit, že provozovatelé mohou mít vyvěšenu ceduli například s nápisem:

S platností od 10. 1. 2021 neobsluhujeme zastánce likvidačních opatření naší vlády. Důvodem je obava o ztrátu svobody, občanských práv, podnikání a o budoucnost našich dětí. Služby naší provozovny mohou využít pouze ti kdo podepíší prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s kroky vlády, které odporují všem normám, které by měly platit v 21. století.“

Prohlášení, které budou zákazníci podepisovat, může znít např. takto:

„Prohlašuji, že nesouhlasím s  kroky vlády v boji s koronavirem, které jsou chaotické a zcela ignorují zdravý́ rozum. Vláda popírá aktuální statistická data. Její opatření nevychází z žádné seriózní studie, ani se neopírají o žádná relevantní data státních institucí. Přijatá krizová opatření podle mého přesvědčení odporují všem normám, které by měly platit v 21. století.“

Teoreticky by zákazníkům mohla hrozit pokuta za porušení opatření vlády, které omezuje svobodu pohybu před 9. hodinou večerní (aktuálně usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 ve spojení s usnesením ze dne 7. ledna 2021 č. 12). Toto opatření ale zná výjimky, kam lze zejména zařadit zejm. cesty za účelem nákupu zboží a služeb.

Opatření tak evidentně umožňují pobývat před 21. hodinou v restauracích, pokud tyto nejsou přístupné veřejnosti, ale jen určité vymezené skupině osob.

Aktualizace: Článek byl platný pouze konce nouzového stavu. Pandemický zákon upravuje pokuty také pro podnikatele a s ohledem na riziko likvidačních pokut (pro podnikatele i zákazníky) je na místě postupovat nanejvýš obezřetně.

%d bloggers like this: