Dotaz: Provozujeme kadeřnictví a v návaznosti na nedělní demonstraci „otevřeme česko“ jsme se rozhodli, že také otevřeme provozovnu. Hrozí nám pokuta za porušení vládních opatření?

Odpověď:

Krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, jehož účinnost byla prodloužena prozatím do 22. 1. 2020, zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou výslovně vyjmenovaných provozoven.

Provozovatelé masážního salónu, kadeřnictví nebo fitness centra výjimku stanovenu nemají, ačkoliv vláda nepředložila žádná relevantní data pro závěr, proč právě tyto provozovny jsou z hlediska epidemiologického rizikovější. Přitom existují vyjádření odborníků, podle kterých pro závěr o šíření viru v provozovnách neexistují důkazy.

Z řady rozhodnutí Ústavního soudu lze dovodit, že se krizová opatření přímo jednotlivců nedotýkají (viz usnesení Pl. ÚS 8/20, 10/20, Pl. ÚS 111/20). Toto je skutečně otazné, nicméně pokud jde o podnikatele, tak pravdou je, že krizový zákon nezná přestupek za porušení aktuálně platných krizových opatření ze strany podnikajících subjektů. Vláda se pokusila prosadit novelu, kterou zatím senát odmítl a věcí se tedy znovu bude zabývat poslanecká sněmovna.

Aktuálně tedy porušení zákazu maloobchodního provozu podnikajícím subjektem nenaplňuje skutkovou podstatu přestupku podle krizového zákona.

Teoreticky by zákazníkům mohla hrozit pokuta za porušení opatření vlády, které omezuje svobodu pohybu před 9. hodinou večerní (aktuálně usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 ve spojení s usnesením ze dne 7. ledna 2021 č. 12). Toto opatření ale zná výjimky, kam lze zejména zařadit zejm. cesty za účelem nákupu zboží a služeb.

Opatření tak evidentně umožňují pobývat před 21. hodinou v provozovnách za účelem nákupu zboží a služeb. Ani zákazníci by se tak neměli tím, že nakupují zboží či služby, dopustit přestupku podle krizového zákona. Zákazníci nemají povinnost sledovat, které provozovny jsou nebo nejsou otevřené (nebo ověřovat, jaká všechna živnostenská oprávnění určitý podnikatel má nebo nemá). Zákazníci podle nás jednoduše nemohou za to, že některý živnostník porušuje povinnosti, které jsou mu uloženy. Nebo si snad stát myslí, že by měla platit pokutu každý zákazník, který si koupí pivo v hospodě, kde nejsou dodrženy hygienické normy?

Přečtěte si také náš starší článek k otázce pokutování podnikatelů.

Aktualizace: Článek byl platný pouze do konce nouzového stavu 11. 4. 2021. Pandemický zákon upravuje pokuty také pro podnikatele a s ohledem na riziko likvidačních pokut je na místě postupovat nanejvýš obezřetně.

%d bloggers like this: