Nikdy bych nevěřila, že přijde čas, kdy napíšu tak podivný nadpis příspěvku na blogu. Ale přišel a David opravdu podal první žalobu za člověka, který byl vyhozen ze svého zaměstnání proto, že se odmítl testovat na koronavirus.

Žalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 1.

Co se stalo?

Odpovědní covidfašisti vám řeknou, že je to jen test. Copak jste tak bezohlední, že nemůžete přispět svojí troškou do mlýna kolektivní spolupráce v boji proti zákeřné nemoci se smrtností okolo 0,1%? Nejvyšší správní soud vám doporučí, abyste se nechali očkovat, nelíbí-li se vám pravidelné nesmyslné testování. My za vás podáme žalobu, protože si nemyslíme, že je v souladu s lidskou důstojností a Listinou základních práv a svobod, aby člověk dostal padáka na hodinu za to, že se odmítl podrobit nesmyslnému opatření.

Když už píšu o lidské důstojnosti, okamžitě mi vytanou na mysli bláboli ústavní soudkyně Kateřiny šimáčkové:

V tom smyslu, že při utrpení či ponižujícím zacházení s každou lidskou bytostí (já jsem dokonce přesvědčena, že nejen lidskou bytostí) přece musíme pocítit soucit či empatii a také zásah do vlastní lidské důstojnosti toho, kdo tomu přihlíží, či je členem společenství, které tomu nezabránilo. Pokud připustíme, aby lidská bytost v naší velmi bohaté a marnotratné civilizaci strádala bez obydlí či lékařské péče, zasahujeme tím nejen do jejího práva na soukromí či zdravotní péči, ale i do samotné substance její lidské důstojnosti. Do lidské důstojnosti však můžeme zasáhnout i tím, že z této lidské bytosti učiníme objekt péče státu či odborníků, aniž bychom ji respektovali jako aktivní subjekt, který rozhoduje v rámci svých schopností o svém osudu.

Kéž by se tímto řídili naši soudci! Bohužel tomu tak není. Naopak jsme svědky toho, kdy je lidem systematicky dopíráno prakticky všechno, když se netestují a neočkují. To, že jsme se stali pouhým objektem péče státu, už je asi jasné i našim kočkám.

Když jsem podala ústavní stížnost na to, že je zadupávána má lidská důstojnost, poslali mne ctihodní soudci v talárech do míst, kde slunce nesvítí… asi tak se tyhlety akademické bludy přetavují do praxe.

Na to, jací doopravdy jsou odpovědní nosiči respirátorů se podívejte zde.

Věřte nebo nevěřte, důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru člověka, kterého David zastupuje, bylo:

  • že odložil roušku,
  • že se nepodrobil testování.

V takové my teď žijeme společnosti.

Těžko říct, jak rozhodnou soudy. Za poslední rok a něco (hrozné, jak se pořád prodlužuje období bezpráví, za chvíli budu psát „za posledních deset let“) soudci ukázali, že jsou zbabělí a že jim nejde o lidská práva. Každopádně má cenu se bránit a nepodvolit se, protože jinak se můžeme všichni svorně naočkovat a zabalit to.

Zajímavou glosu advokáta Václava Vlka o tom, že ze srab, ve kterém jsme, nesou odpovědnost mj. soudci, najdete zde.

Davidovi je ctí zastupovat odvážného a charakterního člověka, který ví, co znamená rovná páteř a který se nepodrobil! O výsledku sporu samozřejmě budeme informovat.

%d bloggers like this: