Nemusela bych totiž číst ty právní výblitky, které padají už rok z vlády a ministerstva zdravotnictví a které naše ubohé soudy pokrývají. Myslím, že udusit se na tom vysněném ventilátoru musí být milosrdnější než tohle pomalé mučení.

Čtu si podrobněji tu odpornost – mimořádné opatření, kterým se nařizuje testovat zaměstnavatele. Už jsem bohužel obědvala, tak hrozí, že moje nejzamilovanější jídlo, špagety s tuňákem (vím, neekologické, nehumánní a vůbec všecko, ale je to jediné maso, které si nedokážu odepřít) uvidím podruhé.

Začnu hezky od začátku.

Podle jakého zákona vlastně jedeme?

„Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.“

Už jste doopravdy někdy viděli, že by státní orgán vydával opatření obecné povahy podle dvou různých zákonů? Jak se budou třeba řešit pokuty za přestupky? Nebo je to jen podle Pandemického a ne podle z. č. 258/2000 Sb.?

Máme vlastně stav „pandemické pohotovosti“ nebo „nouzový stav“? Já vím, že to samotný Pandemický zákon naprosto mimo veškerou logiku míchá páté přes deváté, ale copak sakra jde vytvářet takovou normotvorbu? Když je opatření fakticky vydáváno podle zákona o ochraně veřejného zdraví, přičemž Pandemický zákon jen obskurním způsobem umožňuje, aby se týkalo celého státu, jak to je? Podle mě je to pořád opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví. Ale mám pravdu? Netuším.

§ 2 odst. 4 Pandemického zákona:

„Mimořádné opatření  podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku a které má celostátní působnost, může být nařízeno pouze v době stavu pandemické pohotovosti. Skončením stavu pandemické pohotovosti mimořádná opatření podle věty první pozbývají platnosti.

Copak tohle dává nějaký smysl? Není to sakra zralé na zrušení Ústavním soudem? Ve stavu Pandemické pohotovosti si tedy stát může dělat to, co soudy výslovně zakázaly – vydávat podle § 69 odst. 1 písm. i) opatření obecné povahy s celostátní působností: jako vážně?

§ 4 Pandemického zákona

„Zmocnění ministerstva a krajské hygienické stanice k vydávání mimořádných opatření podle § 69, § 80 odst. 1 písm. g) a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví není tímto zákonem dotčeno. Při vydávání mimořádných opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku a které mají celostátní působnost, se použije § 3 odst. 1 až 5 a § 9 obdobně.“

Tohle je taky hodně zajímavá novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví. Nikomu to asi ani nevadí.

Prosím, úředníci, používejte aspoň zakotvené definice

„Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem…“

Bože můj, co to je takový podnikatel z hlediska právní normy? Nebo jsme v Ženě za pultem, kde je jasné, kdo je pracující třída a kdo zlovolný kapitalista? Používá se přece právnická nebo podnikající fyzická osoba. Nemůže to být třeba „Státní a národní podniky a právnické a podnikající fyzické osoby, které jako zaměstnavatelé zaměstnávají více než…?“

A potom – proč neplatí povinnost se testovat pro soudy, pro úřady, pro samosprávy? Tam se, miláčci úřednický, virus nešíří? Nebo jste nechtěli naštvat soudce a ouřady? Aby se nebouřili a dál vše schvalovali?

No ale pojďme k dalšímu skvělému novému pojmu:

Testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou.“

A tohle je, co taková laická osoba? To máme zakotvené v jakém předpisu? Kde najdu definici „testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou„? Dosud se řešila jen „laboratorní vyšetření“ nebo zdravotní úkony podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Můžete se to aspoň pokusit definovat? Když už se pokoušíte v rozporu se zákonem ukládat nové povinnosti, tak se sakra můžete snažit i když chápu, že už nemáte žádnou úctu k lidem.

J8 vím, že s námi vydrbáváte už rok. Že si myslíte, že lidi jsou vaši otroci a že musí jedině poslouchat. Že nám nařizujete nesmyslné roušky, které jste se neobtěžovali nikdy definovat a že vám jdou soudy neuvěřitelným způsobem na ruku. Stačí se jen podívat, jak se chovají k obci, která zasáhne svým územním plánem trochu do vlastnických práv developera, to se každý míní zjančit a územní plán obci zruší. Ano, to je v pořádku, veřejná správa si nemá vyskakovat. proto je neuvěřitelné, jak pod dennodenní masáží všichni zhloupli a akceptují zjevné nezákonnosti a dokonce protiústavnosti. Věřím na karmu a spravedlnost, ale strašně to trvá, je-li v sázce utrpení tolika bytostí.

%d bloggers like this: