Protože s Babišem už nemůžeme dál bojovat sami, obrátili jsme se na významné české právničky a právníky a přední političky a politiky, aby nemlčeli a jednali. Jestli jsme někoho vynechali, omlouváme se. Pokud si i vy myslíte, že nouzový stav je třeba řešit jinak a mnohem lépe, než to předvádí Babiš, posílejte výzvu (ať už naši nebo vlastní) těm, které vy považujete za důležité. Kéž by nám už vláda přestala vyhrožovat a lhát.

Vážené dámy, vážení pánové.

S narůstajícími obavami sledujeme kroky vlády, které postupně oklešťují všechna naše základní práva a svobody. Tato omezení bychom jako loajální občané České republiky, kteří vždy jednali s úctou ke svému státu, byli ochotni následovat, jestliže by respektovala náš ústavní systém, demokracii a právní stát. Je nepřijatelné, že vládu nad naší zemí uzurpoval jediný člověk, který část své moci předal v rozporu s pravidly pro tuto situaci nastavenými několika dalším lidem. Těm nyní náleží rozhodovat o každém našem kroku.

S narůstajícími obavami sledujeme, že se rozhodování o našich životech neděje na základě vědeckých poznatků a názorů tříbených ve vzájemných poradách, nenaplňuje se pandemický plán a už vůbec ne požadavky nouzového a krizového zákona. Téměř každý den se dozvídáme o dalších a dalších omezeních, která ale nejsou nijak odůvodněna a co hůř, ani nejsou veřejnosti řádně a včas oznamována. Téměř každý den je občanům vyhrožováno novými a novými restrikcemi.

S narůstajícími obavami sledujeme, že se významní čeští právníci, kteří mají obrovské znalosti a zkušenosti, doposud nevyjádřili k bezprecedentnímu omezení lidských práv. Rozumíme tomu, že stejně jako my chápete vážnost situace a jste si vědomi toho, že nouzový stav být vyhlášen mohl a měl. Neumíme si ale představit, že byste souhlasili s tím, jakým způsobem premiér svoje postavení zneužívá ke škodě občanů České republiky.

S narůstajícími obavami sledujeme, že poslanci nejsou schopni ani ochotni plnit svoji roli v této pro národ nelehké době. Proto jsme se museli uchýlit k poslední naději, kterou nám náš právní řád dává. Podání návrhu na zrušení vládních opatření považujeme za poslední možný odpor proti státní moci, která se v těchto těžkých dnech zcela utrhla z řetězu. Prosíme naše volené zástupce, aby řádně kontrolovali kroky vlády a požadovali jejich zdůvodnění. Pomozte nám, aby vždy a za každých okolností byla nezbytná opatření přijímána v úzké spolupráci s předními odborníky.

S narůstajícími obavami sledujeme sílící touhu občanů po tvrdé vládě. Zostřené tresty, enormní pokuty za přestupky a uzavřené obce, jejichž občané jsou vystaveni extrémnímu tlaku. Na sociálních sítích sílí napětí, které mnohdy přerůstá až v přání ubližovat druhým a volání po exemplárních trestech, nezřídka zastřelení nebo alespoň brutálnímu ublížení na zdraví. Vedle toho se běžným jevem, který potvrdil i prezident ve svém projevu, stává snaha umlčet názorové oponenty. Nemyslíme si, že ti, kdo nyní kritizují, mají mlčet.

Není v našich silách dál bojovat za demokracii o samotě. Proto vás vyzýváme a žádáme ze všech svých sil, abyste se za občany České republiky otevřeně postavili. Prosíme vás, abyste nedovolili další porušování základních lidských práv. Doufáme, že učiníte vše pro to, aby nouzový stav nepokračoval v podobě, v jaké byl naším premiérem nastolen. Prosíme, zamezte tomu, aby vláda občanům lhala, aby je popravdě a včas neinformovala. Zajistěte, aby byla naše práva co nejvíce šetřena a aby byla přijata taková opatření, která povedou k potřebné pomoci zdravotníkům, ochraně nemocných a slabých a současně nezničí naši zemi.

Prosíme, nezůstávejte nečinní a nemlčte.

Děkujeme.

S upřímným pozdravem a veškerou úctou Vendula Zahumenská a David Zahumenský

Celý návrh na zrušení 4 opatření obecné povahy najdete zde.

%d bloggers like this: