Dnes jsem zjistila, že stejně jako v Německu, běží i u nás propaganda mezi nejmenšími na plné obrátky. Vzhledem k tomu, že indoktrinace dětí je jedna z největších zrůdností, jakou si umím představit a které jsem se dlouhodobě obávala zejm. ve vztahu k politické korektnosti a požadavkům naší pokrokové levice, myslím si, že rodiče musí proti takovým manýrům rázně zakročit.

Drak Koron: existuje něco odpornějšího?

Dvě ženštiny, jakási výtvarnice Jana Andrésková a markeťačka Ingrid Dach, vytvořily brožuru, kterou dokonce najdete na stránkách Ministerstva vnitra. Je to krátký materiál, který má za úkol vyděsit děti a přesvědčit je, aby se vzdaly radosti a svých životů, aby chránily jakési neznámé lidi, kteří o ochranu od tříletých capartů ani nestojí, jsou-li normální. Hlavně jim ale má sdělit, aby POSLOUCHALY A MOC SAMY NEPŘEMÝŠLELY.

Zjistila jsem ke své hrůze, že existuje i web draka Korona. A můžete se s dětmi podívat i na ideologické video, kdyby byla chuť. „Pohádka“ je dokonce i ve verzi pro děti se sluchovým postižením.

Materiál má na svědomí také Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a jakési stránky Chránímnejslabší.cz. Zde si můžete poslechnout písničku pro ty, kdo šijí roušky.

Připomínáme, že takové Ministerstvo práce a sociálních věcí MV ČR zdatně sekunduje. Podívejte se, jak vypadá jejich „roušková reklama“ cílená na nejmenší.

Zdroj: FB MŠMT

A verze s trochou čtení pro ty, kdo to na distanční výuce ještě nezapomněli.

Co dělat, aby děti nebyly vystaveny propagandě?

Podle školského zákona je mj. cílem vzdělávání rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života a pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost.

Vzdělání musí být založeno na zásadě:

  • vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání;
  • svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání

S těmito cíli a zásadami je drak Koronák v přímém rozporu.

Jestliže nesouhlasíte s tím, aby vaše děti byly vystaveny názorům, se kterými hrubě nesouhlasíte (radši byste už možná byli, kdy jim učitelky vykládaly o kapitalistickém americkém broukovi, než o rouškách a o tom, že mají obětovat svoje životy a hlavně slepě poslouchat), máte jako rodiče tyto možnosti:

  1. Nejdříve po dobrém: napište školce/škole, že si zásadně nepřejete, aby děti byly tímto způsobem informovány o koronaviru, protože je to v rozporu s vaším svědomím a přesvědčením a způsobem výchovy. Požadujete, aby děti byly informovány vyváženě také o jiných náhledech na stávající situaci a na nemoci obecně.
  2. Pak trochu po zlém: když školka neupustí od svého jednání a bude jednostranně dětem sdělovat jen jeden pohled na věc, aniž by předložila odpovídajícím způsobem i jiné informace, předejte jim předžalobní výzvu s tím, že musí od svého jednání upustit.
  3. A nakonec doopravdy tvrdě: neuposlechne-li školka a neukončí svoje jednání, pak budete muset podat žalobu.
  4. Můžete se podpůrně obrátit na Českou školní inspekci.

Věřím, že je to nezbytné – bránit se velmi tvrdě. Naše děti podléhají a budou podléhat nejrůznějším kampaním, které je mají přesvědčit o jediném správném a akceptovatelném názoru. Vy jste rodiče, nedovolte to.

%d bloggers like this: