Profesora Berana si velmi vážíme za to, že v této době bojuje jako lev za to, aby se jednak skutečně chránili to, kterým hrozí nebezpečí a jednak aby se přestala škrtit celá společnost a ničit naše budoucnost.

Vše, co je podstatné, co můžete poslechnout zde.

Celá studie je zveřejněna zde.

Pan profesor nám před časem dovolil zveřejnit jeden ze svých textů. přečíst si ho můžete zde.

%d bloggers like this: