Dnes Nejvyšší správní soud potvrdil, že stojí za zvráceným názorem rozšířeného senátu, podle kterého neexistuje obrana proti krizovým opatřením. Kdybych byla premiérka a kdybych byla zloduch, tj. bych nenáviděla lidi a svobodu a přála bych jim ze srdce to nejhorší z nejhoršího, vyhlásila bych nouzový stav a bylo by. Za nouzového stavu bych si totiž mohla dělat NAPROSTO COKOLIV a žádní blbí občané by si na mě (rozuměj vládu) nemohli stěžovat u soudů.

Z dnešního rozhodnutí NSS:

Stěžovatelka brojila žalobou proti účinkům krizových opatření vlády, která zakazovala přítomnost zákazníků v provozovnách stravovacích služeb a ubytovacích zařízení a omezovala čas, v němž lze prodávat zboží (jídlo) z výdejových okének. Nepochybně se tedy i v tomto případě jedná o obecnou právní úpravu, resp. právní předpis sui generis. Povaha krizového opatření jako jiného právního předpisu pak předurčuje způsob jeho přezkumu správními soudy. Nelze je samo o sobě napadnout žádnou z žalob dle soudního řádu správního a jeho přezkumu lze dosáhnout pouze v souvislosti s jeho použitím v individuální věci (incidenčně) a v rámci jiných typů řízení před správními soudy. K možnostem soudní ochrany proti účinkům krizového opatření, které je právním předpisem sui generis, se ve výše uvedeném rozsudku rozšířený senát Nejvyššího správního soudu také podrobně vyjádřil. Uvedl, že normotvornou činnost ani samotné důsledky obecně formulované právní normy nelze považovat za zásah; to nelze obcházet ani tím, že by se za zásah označil nikoliv sporný právní předpis nebo jeho jednotlivé ustanovení, ale dopady (důsledky) takové normy na jednotlivce (bod 66 rozsudku). Výslovně tak odmítl závěry rozsudku městského soudu čj. 14 A 45/2020-141 (na nějž stěžovatelka v kasační stížnosti odkazovala) s tím, že pojmovým znakem zásahové žaloby je konkrétní a dostatečně individualizované zkrácení na právech žalobce. Rozšířený senát proto uzavřel, že důsledky či účinky přímo plynoucí z právního předpisu nemohou představovat přímé zkrácení na právech jednotlivce ve smyslu § 82 s. ř. s. (body 67–75 rozsudku).

Namísto účinného ničení společnosti v nouzovém stavu se ti naši ministerští nýmandi neustále patlají s jakýmsi pandemickým stavem a NSS jim pořád dokola na základě směšných argumentů ruší mimořádná opatření. Hoši u kormidla, ta hra začíná být trochu nudná, ne? Když už jste se rozhodli praktikovat totalitní manýry, dělejte to laskavě aspoň pořádně. Vyhlaste už konečně nouzový stav, stejně všichni víme, že to přesně k tomuto bodu po volbách směřuje, a dělejte si s lidmi, co je libo. Soudy vám už tak dlouho naznačují, jak na to a vy porád nic! Tak dejte těm nebožákům v talárech trochu pokoj, aby se nemuseli pořád trýznit kopírováním odůvodnění k žalobám od otravných lidí a mohli si taky užívat zaslouženě vydělané statisíce!

%d bloggers like this: