„Není boha kromě Alláha a Mohammed je Posel Boží.“

Z mého pohledu jsou vakcíny proti covidu nefunkční, neefektivní, zbytečné pro většinu populace a nejspíš ani nejsou nebezpečné, ale prověřené rozhodně také nejsou, to opravdu nemůže nikdo příčetný tvrdit. Studie prostě a jednoduše neproběhly a negativní účinky se mohou projevit stejně jako u vakcíny proti prasečí chřipce po letech. Vzhledem k tomu, že jsem nešťastnou majitelkou lupénky, obávám se podle mého názoru zcela oprávněně, že taková vakcína může způsobit vážné zhoršení mého stavu. Mít těžkou formu lupénky není doopravdy žádný med a nedá se s tím prakticky nic dělat, i když medicína slibuje hory doly.

Přesto nespatřuju největší nebezpečí imunizace ve zdravotních dopadech. Už jsem několikrát upozorňovala na to, že přístup vlád k řešení covidu velmi silně připomíná přístup islámu v boji s káfiry. Islám znamená v překladu „podrobení se“. Co jiného je očkování? To, jakým způsobem se tlačí na neočkované, jak se vylučují ze společnosti, jak jsou trestáni za „nevíru“ nemá nic společného s vědou ani s péčí o zdraví lidu. Proto je pro mne očkování neakceptovatelné. Vzhledem k tomu, že nade vší pochybnost, ač se to samozřejmě velmi těžce vysvětluje a nelehce se o tom mluví tak, aby člověk nevypadal jako blouznivý magor, nejde o vakcinaci. Obávám se proto nikoliv vakcíny, ale jen a jen toho, co bude následovat po „podvolení se“. Islám nám ukazuje, že není nic hezkého na tom, přejde-li společnost na Mohammedovu víru. Muslimské státy nejsou dobré státy. Nekvetou tam lidská práva, nekvete radost, nekvete štěstí. Přesně to mi brání ve vakcinaci – nemůžu se podvolit, protože podvolení s sebou nese jenom zlo.

Když se nechám vakcinovat, vnímám to stejně, jako bych pronesla onu formulku z úvodu textu. Nic to zdánlivě neznamená, a přitom to pro budoucnost mou i ostatních znamená naprosto všechno.

%d bloggers like this: