Protože se na nás obrací mnoho rodičů, které trápí to, jakým způsobem bude probíhat výuka dětí navrátivších se do škol (celodenní roušky), chtěli jsme k tomu napsat článek. S radostí jsme ale zjistili, že nemusíme, protože to za nás zastala velmi dobře Liga lidských práv.

Máme za to, že článek „Co dělat, když rodiče nesouhlasí s návratem dítěte do školy nebo se vzděláváním v roušce?“ obsahuje vše podstatné.

Bohužel je ale jeho závěrem to, co rodiče nepotěší. Neexistuje snadná a lehká cesta, na které byste se mohli opřít o paragrafy ve prospěch dítěte.

Další informace ke školám a dětem

Máme podané tyto „žaloby“

  1. Ústavní stížnost na porušování Úmluvy o právech dítěte
  2. Diskriminační žalobu proti uzavření škol
  3. Diskriminační žalobu na roušky ve školách
  4. Hromadnou žalobu na roušky (všude)
%d bloggers like this: