Dá se Ústavní soud do kupy nebo zase hodí na lidská práva a svobody bobek? To je kruciální otázka pro příští týden, kdy má tato soudní instance na programu senátorskou stížnost na Pandemický zákon.

Program ÚS zde.

Podle stránek ÚS půjde o následující:

Skupina 22 senátorů (navrhovatelka) se u Ústavního soudu domáhá zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (veřejnosti znám jako tzv. pandemický zákon); pro případ, že by Ústavní soud tomuto návrhu nevyhověl, navrhuje toliko zrušení ustanovení věty prvé § 9 odst. 2 pandemického zákona a § 9 odst. 4 pandemického zákona. V srpnu tohoto roku byla Ústavnímu soudu doručena změna návrhu, v níž se navrhovatelka domáhá pro případ nevyhovění jejímu návrhu na zrušení pandemického zákona jako celku kromě zrušení výše uvedených ustanovení § 9 i zrušení § 2 odst. 2 písm. a) až f) pandemického zákona a slov „3 000 000 Kč“ v § 10 odst. 2 písm. a), „1 000 000 Kč“ v § 10 odst. 2 písm. b), „500 000 Kč“ v § 10 odst. 2 písm. c), „ 4 000 000 Kč“ v § 10 odst. 3, „1 000 000 Kč v § 11 odst. 2 písm. a), „500 000 Kč“ v § 11 odst. 2 písm. b), „100 000 Kč“ v § 11 odst. 2 písm. c), a „2 000 000 Kč“ v § 11 odst. 3 pandemického zákona. 

Navrhovatelka se domnívá, že při přijetí pandemického zákona byla porušena pravidla zákonodárného procesu takovým způsobem, že to zakládá jeho protiústavnost. Pro případ, že nebude zákon zrušen celý, žádá navrhovatelka zrušení jeho výše uvedených jednotlivých ustanovení, neboť dle jejího přesvědčení tato ustanovení omezují náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními dle pandemického zákona způsobem neslučitelným s ústavním pořádkem, konkrétně s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti ve spojení s čl. § 36 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 26 odst. 1 2 a 3, čl. 4 odst. 2 a 4 Listiny, čl. 1 odst. 1 a 2 a čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy.

%d bloggers like this: