Obrací se na nás stále dost lidí, kterým se krajské hygienické stanice nestyděly poslat příkaz kvůli spáchání toho nejstrašnějšího zločinu všech dob – nenošení kusu nefunkční látky přes obličej. Protože opravdu nemůžeme reagovat na každý takový individuální dotaz, zveřejňujeme obecný návod.

Co se bude dít, když vás chytnou „nahoře bez“? Přijde vám poštou nebo do datové schránky příkaz. A tím to všechno začne.

Co je to příkaz

Příkaz se běžně vydává v řízení o přestupcích. Upravuje ho zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v § 150. Na základě příkazu musíte splnit to, co vám orgán uloží, nejčastěji zaplatit pokutu. Pokud s placením pokuty nesouhlasíte, musíte konat rychle. proti příkazu se podává odpor, ale máte na to jen 8 dní od doručení příkazu.

Odpor je poměrně jednoduchá záležitost, nepotřebujete k tomu právníka. Odpor nemusí být ani odůvodněný.

My ale v případě rouškových sporů rozhodně doporučujeme odpor odůvodnit. Uveďte zdravotní důvody nenošení roušky. Pokud pociťujete, že nošení roušky je v naprostém rozporu s vaším svědomím a vážně nemůžete onen náhubek nosit, aniž byste cítili nepřekonatelný odpor, argumentujte již v této fázi (ideálně to řekněte již policistovi), že vám v nošení roušky brání tzv. výhrada svědomí – dejte si práci se zdůvodněním. Uveďte také, že opatření, kterým soud nařídil roušky, je stejné jako to, které soud zrušil pro nezákonnost (do odůvodnění je přidáno několik nesmyslných argumentů k výjimkám, ale to, proč nám nařizují nosit náhubek, zdůvodněno není).

VZOR ODPORU

Po podání odporu bude probíhat klasické správní řízení, ve kterém můžete uplatnit další argumenty.

Jak to bude dál?

Ve správním řízení vám KHS nejspíš uloží znovu pokutu, protože řekne, že jste vážně přestupek spáchali.

POZOR: pokutu může KHS i zvýšit! Podle zákona o ochraně veřejného zdraví může být pokuta až 3 miliony, to je ovšem nesmyslné. Bylo by také nepřiměřené (ale řešil by to nejspíš až soud), kdyby vám KHS uložila násobně vyšší pokutu, než bylo uvedeno v příkazu.

Proti rozhodnutí KHS můžete podat odvolání. Odvolacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví – hlavní hygienik. Podání odvolání má odkladný účinek, tj. pokutu zatím platit nemusíte.

Odvolání je třeba podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí KHS.

Stručný vzor odvolání ze stránek KHS Moravskoslezského kraje.

Půjdete k soudu?

To, že ministerstvo zruší rozhodnutí KHS a řekne, že nenošení roušky není přestupek, je pravděpodobné asi tak, že v pravé poledne potkáte růžového chlupatého jednorožce na Václaváku. Budete muset k soudu s žalobou proti správnímu rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Na podání žaloby máte dva měsíce od doručení rozhodnutí Ministerstva! Je dobré ji podat s advokátem, ale můžete i sami.

POZOR: žaloba nemá automaticky odkladný účinek. Soud lze o přiznání odkladného účinku požádat, ale nemusí vám vyhovět. To znamená, že BUDETE V TÉTO FÁZI MOŽNÁ MUSET UHRADIT POKUTU.

Proti rozhodnutí soudu je dále možno bránit se kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Ale to už docela předbíháme. Každopádně v tomto řízení již musíte být zastoupeni advokátem a na podání kasační stížnosti jsou pouhé dva týdny.

%d bloggers like this: