Až budou historikové hodnotit práci ústavního soudu na Slovensku, jistě se dostane zasloužené pocty soudci Peteru Strakovi, který se jako jediný zastal toho, že i za pandemie je potřeba respektovat principy právního státu.

Na Slovensku se s návrhem na přezkum usnesení o vyhlášení nouzového stavu obrátila skupina poslanců, ale také generální prokuratúra. Zatímco v ČR nejvyšší státní zástupci jdou vyloženě „po krvi“, na Slovensku napadají ústavnost vyhlášení nouzového stavu mimo jiné s poukazem na jeho dopad na jednotlivce. Poslanci navíc měli odvahu i na to, aby namítali, že pro vyhlášení nouzového stavu vůbec nebyly důvody.

Slovenský ústavní soud rozhodl tak, že nouzový stav byl vyhlášen v souladu s ústavou. Ano, také z českých poměrů víme, že soudci epidemií strachu podlehli velmi rychle. Přesto se na Slovensku (na rozdíl od ČR, kde ústavní soudci rozhodují o nouzovém stavu a opatřeních, jako byl zákaz vycestování, stále jednomyslně) našel alespoň jeden statečný soudce – Peter Straka, který s většinou nesouhlasí. Ocitujme alespoň poslední odstavec jeho nesouhlasného stanoviska:

Úlohou ústavného súdnictva a súdnej kontroly ústavnosti ako takej je limitácia absolútnej kontroly moci panovníka a zaistenie dodržiavania základných práv a slobôd (k tomu pozri napríklad OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teorie konštitucionalizmu. 2. vydanie, Bratislava : EUROKÓDEX s. r. o., 2012. 544 s., str. 130), a teda musí sa nahlas ozvať v prípade neprípustného zásahu. Vláda má mimoriadne sťažené vládnutie. No ústavný súd musí ostať bdelý aj v týchto pohnutých časoch a práve viac než kedykoľvek predtým, keďže aj z ústavnoprávneho hľadiska zažívame bezprecedentnú dobu. Prezident Václav Havel vo svojom prejave k občanom ČSFR 17. novembra 1991 povedal: „Milí spoluobčané, kdysi jsem řekl na jedné z velkých manifestací, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Dnes bych k tomu rád přidal, že rozum, pokora a odpovědnost musí zvítězit nad krátkozrakostí, pýchou a svévolí.“ Ja by som rád dodal, že v týchto časoch je práve ústavný súd tou inštitúciou, ktorá sa musí dívať do diaľky, opatrovať pokoru a nedovoliť svojvôľu. Len tak učiní za dosť svojmu poslaniu.

To například v Rakousku se Ústavní soud nebál dělat svoji práci ani za pandemie.

V tomto týdnu jsme se znovu obrátili na Ústavní soud s žádostí, aby přezkoumal vyhlášení nouzového stavu a opatření omezující svobodu pohybu. Dopadne to stejně jako na jaře?

%d bloggers like this: