Loni na podzim jsem se zeptala několika nemocnic, jak na tom vlastně byly s obsazeností JIP a ARO lůžek v roce 2019 a 2020. Některé špitály se neobtěžovaly odpovědět (a ne, žádosti vážně nevyřizují ti „nahubupadající“ nebožáci z první linie covidárií), některé mi sdělily, že žádná taková data nemají (jasně, blablabla) a některé nemocnice slušně odpověděly. Nabízím vám nezreskresleně tyto informace. Chtělo by to informace od dalších nemocnic. Další zajímavá data by byla ta o zanedbané péči, není-li pravda?

Zdůrazňuju, že jde o data, ze kterých nelze usuzovat na všechny problémy nemocnic a nevíme, jaké bylo manažerské vedení, kde jsou nedostatky a kde naopak plusy péče. To vše by bylo nutno podrobit pořádné nezávislé analýze.

Srovnejte si informace s webem Hlídač státu. Bohužel jde jen o čísla. Vůbec netušíme, jaká jsou pravidla pro „uchovávání“ pacientů na ARO a zejm. JIP, jestli vůbec něco nutí nemocnice odlifrovat lidi, kteří už intenzivní péči nepotřebují, pryč. Vzhledem k tomu, že se za lůžko JIP s covidem platí opravu velké sumy, bylo by třeba tyto informace mít, abychom mohli vyhodnotit data a vědět, jestli není pacientům odpírána péče. Bez toho, že bychom měli „inside“ informace, jsme jen v říši spekulací. Můžete tedy namítat, že bez opatření a bez odmítání péče potřebným pacientů „by nemocnice zkolabovaly“. Ve skutečnosti nevíme. Nevíme nic a jsme nuceni jen slepě věřit.

Omlouvám se za grafickou nekonzistentnost, nechtělo se mi tím trávit čas.

Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno

Část žádosti byla odmítnuta, neboť nemocnice prý požadovanými informacemi nedisponuje. Dozvěděli jsme se odpovědi an tyto otázky:

 1. Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP – dospělí) v roce 2019
  a 2018? Obsazenost za rok 2018 byla 77,02% a za rok 2019 byla 78,31%.
 2. Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP – dospělí) v říjnu a v lednu roku 2019 a v říjnu a lednu roku 2018? Obsazenost v roce 2018 za leden byla 76,98% a za říjen 82,92%. Obsazenost v roce 2019 za leden byla 79,72% a za říjen 81,22%.
 3. Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? Průměrný přepočtený počet dle statistiky v roce 2018: 48,88; v roce 2019: 60,05.
 4. Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? Průměrný přepočtený počet dle statistiky v roce 2018: 225,81; v roce 2019: 229,08 (čísla jsou za všeobecné sestry; nikoliv zdrav. asistenty/prakt. sestry a zdrav. záchranáře).
 5. Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019? Plicních ventilátorů bylo v roce 2018: 57; v roce 2019: 55.

Sv. Anna na Hlídač státu.

Celá odpověď k dispozici zde.

Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Zlín odpověděl ochotně a ve větším rozsahu než Sv. Anna.

 1. Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP – dospělí) v roce 2019
  a 2018? Obsazenost za rok 2018 byla 78, 45 % a za rok 2019 byla 80,32%.
 2. Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP – dospělí) v říjnu a v lednu roku 2019 a v říjnu a lednu roku 2018? Obsazenost v roce 2018 za leden byla 83,15 % a za říjen 78,55 %. Obsazenost v roce 2019 za leden byla 78,85 % a za říjen 83,87%.
 3. Průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem dospělí v roce 2019 byla 78,39% a v roce 2018 80,55%.
 4. Průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem dospělí v říjnu 2019 byla 79, 85% a v lednu 2019 78, 93%. V říjnu 2018 80, 6% a v lednu 2018 pak 82, 10%.
 5. Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019? Plicních ventilátorů bylo v roce 2018: 38 ; v roce 2019: 38.
 6. Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?

Tomáš Baťa na Hlídač státu.

Celá odpověď k dispozici zde.

FN Plzeň

Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP – dospělí) v roce 2019 a 2018?

Průměrná obsazenost lůžek akutní intenzivní péče pro dospělé
• 2018 – 86,1%
• 2019 – 86,2%

Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP – dospělí) v říjnu a v lednu roku 2019 a v říjnu a lednu roku 2018?

Průměrná obsazenost lůžek akutní intenzivní péče pro dospělé
• leden 2018 – 88,6%
• říjen 2018 – 87,3%
• leden 2019 – 86,0%
• říjen 2019 – 87,6%

Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem – dospělí v roce 2019 a 2018?

Využití standardních lůžek s kyslíkem nebylo v letech 2018 a 2019 sledováno.

Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu roku 2019 a 2018?

Odpověď:
• leden 2018 – 6%
• říjen 2018 – 1%
• leden 2019 – 1%
• říjen 2019 – 1%

Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v říjnu a lednu roku 2019 a 2018?

Využití akutních lůžek pro dospělé s možností umělé plicní ventilace. Celkový počet lůžek vybavených UPV, na kterých bylo možné po technické i personální stránce hospitalizovat pacienty napojené na UPV, činil v letech 2018 a 2019 průměrně 64 lůžek.
• leden 2018 – 33%
• říjen 2018 – 39%
• leden 2019 – 34%
• říjen 2019 – 36%
Do využití přístrojů UPV není započteno využití přístrojů v režimu neinvazivní ventilační podpory (např. HFNO).

Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?

• 2018 – 56,45 úvazků
• 2019 – 58,18 úvazků
Jedná se o počet úvazků na akutních intenzivních lůžkách pro dospělé.

Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?

• 2018 – 257,12 úvazků
• 2019 – 253,65 úvazků
Jedná se o počet úvazků na akutních intenzivních lůžkách pro dospělé.

Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019?

• k 31.12.2018 – 144 plicních ventilátorů
• k 31.12.2019 – 146 plicních ventilátorů
Jde o celkové počty ventilátorů včetně všech transportních a náhradních ventilátorů. Počet současně využitelných ventilátorů (pacientů připojitelných k úplné plicní ventilaci) je však zásadně ovlivněn dostupnou personální kapacitou specializovaného zdravotnického personálu.

FN Plzeň na Hlídač státu.

Celá odpověď k dispozici zde.

Krajská nemocnice Liberec

Data jsou poněkud málo variabilní oproti jiným špitálům.

Průměrná obsazenost lůžek akutní péče JIP a ARO dospělí: 2018 77% a 2019 také 77%

Obsazenost JIP a ARO

leden 2018: 77%

říjen 2018: 78%

leden 2019: 77%

říjen 2019: 78%

Průměrná obsazenost UPV

říjen 2018 65%

leden 2018 53%

říjen 2019 72%

leden 2019 85%

Počet lékařů ARO a JIP 2018 a 2019: 73

Počet sester ARO a JIP 2018 – 229 a 2019 – 235.

Plicní ventilátory 2018: 60 a 2019: 52

Nemocnice Liberec na Hlídač státu.

Celá odpověď k dispozici zde.

FN Hradec Králové

Nemocnice Hradec Králové na Hlídač státu.

Královské Vinohrady

U této nemocnice je zajímavá variabilita obsazenosti. Důvody můžou být různé, ze žádosti nejsou zřejmé (neptala jsem se).

Průměrná obsazenost lůžek JIP a ARO v roce 2018: 81,71% a 2019: 68,08%.

Říjen 2018: 79, 84%

Leden 2018: 63, 91 %

Říjen 2019: 65, 13%

Leden 2019: 59, 82%

Standardní lůžka s kyslíkem nebyla podrobně sledována, neboť na lůžku může ležet i pacient, který oxygenoterapii nevyžaduje. (Zajímavá informace v dnešní době).

ECMO a UPV nebyla v říjnu ani lednu 2018 a 2019 prakticky využívána, resp. data nebyla sledována.

Počet lékařů na ARO a JIP: 2018 – 76, 6 úvazku a 2019 – 77, 8 úvazku.

Počet sester na ARO a JIP: 2018: 468,5 úvazku a 2019: 476 úvazku.

Celá odpověď k dispozici zde.

Nemocnice Královské Vinohrady na Hlídač státu.

České Budějovice

Průměrná obsazenost lůžek JIP a ARO 2018: 60,5 % a2019: 59, 9%.

Obsazenost v:

leden 2018: 63,8%

říjen 2018: 61, 8%

leden 2019: 61, 8%

říjen 2019: 58, 2%

Obsazenost lůžek s kyslíkem

2018: 75, 5%

2019: 76, %

Obsazenost lůžek s kyslíkem

leden 2018: 79, 5%

říjen 2018: 78, 8%

leden 2019: 79,1%

říjen 2019: 77, 4%

Počet lékařů na JIP a ARO:

2018: 117

2019: 126

Počet sester JIP a ARO (nemocnice upozorňuje, že je třeba číslo správně interpretovat, což je nepochybně pravda – i v dnešní době)

2018: 335

2019: 340

Počet ventilátorů: 27

Celá odpověď k dispozici zde.

Nemocnice České Budějovice na Hlídač státu.

Nemocnice Olomouc

Obložnost20182019
ARO + JIP 84,50%81,50%
ARO + JIP20182019
měsíc leden81,30%84,70%
měsíc říjen83,70%80,80%
Plicní ventilátoryr. 2018r. 2019
111139

Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?

rokKARIM lékařiKARIM sestryJIP lékařiJIP sestry
20186211957381
20196513453388

Nemocnice Olomouc na Hlídač státu.

%d bloggers like this: