Opravdu, ale opravdu se mi nelíbí, když soudci neříkají pravdu. Moc to neprospívá důvěře v právní stát, zvlášť ne v této bizarní době. Stejně tak mne berou všichni čerti, když se soudy snaží jít vládě na ruku (což se děje víc než rok boje s nejhorším virem všech dob se smrtností sotva 0,15%). Proto jsem hrdá na Davida, že se rozhodl bránit proti této zvůli a poslal soudci NSS, Filipu Dienstbierovi předžalobní výzvu. Co F. D. udělal?

Jistě víte, že jeho senát rozhodoval o testování zaměstnanců a prostě se mu hrozně líbí, že se antigenní testy provádí. Je to to asi to nejbombastičtější, co se vůbec může stát a navíc je tu ta, hrozná pandemie a taky hory mrtvol na ulici.

To samo o sobě samozřejmě není důvodem pro nějaké hašteření se u soudů. Stalo se totiž něco mnohem horšího. Dovoluji si nadále citovat z Davidovy předžalobní výzvy, abych to nějak nespatlala.

Celou předžalobní výzvu najdete zde.

„V rámci obou návrhů (a jejich doplnění), které byly zpracovány žalobcem, byla označena celá řada důkazních návrhů zejm. ke zpochybnění toho, že PCR testy či testy antigenní jsou vhodným nástrojem k odhalení bezpříznakových osob, které onemocnění covid-19 šíří. Jako takové důkazy byly označeny zejm. tyto listiny:

  • Článek: Mikrobioložka: Testování bezpříznakových lidí považuji za neefektivní
  • Text H. Zelené publikovaný na blogu J. Hnízdila Jak se protestovat k pandemii
  • Odborný text External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results
  • Stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
  • Stanovisko Americké společnosti pro mikrobiologii
  • Doporučení Evropské komise ohledně testování na covid-19
  • Odborná prezentace prof. MUDR Černého
  • Odpověď ÚZIS na otázky týkající se smrtnosti covid-19
  • Odborný text z bulletinu WHO ke smrtnosti covid-19: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data

Tyto dokumenty byly v návrzích a jejich doplněních žalobcem analyzovány a bylo vysvětleno, co jimi má být prokázáno.
[Soudu pak žalobce jako právní zástupce navrhovatelů již dne 6. 4. 2021 rovněž zaslal a k důkazu navrhnul odborné vyjádření MUDr. Hany Zelené, která působí jako vedoucí oddělení virologie a zástupce vedoucího Centra klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry a laboratoře BSL3, odborný garant mikrobiologických vyšetření na ZÚ Ostrava včetně molekulárně genetických a sérologických metod pro
diagnostiku SARS-CoV-2.

Podáním ze dne 22. 4. 2021 pak žalobce za navrhovatele 1 a 2 navrhnul také to, aby soud ve věci doplnil dokazování o výslech této odborné lékařky. Podrobně přitom specifikoval účel výslechu této lékařky.

Ještě před jednáním soudu předseda senátu žalobci neformálně telefonicky sdělil, že nepovažuje tento výslech za smysluplný a že jej senát nejspíše neprovede.

Po té přestávce JUDr. Dienstbier uvedl: Omlouvám se za zpoždění, snažili jsme se opravdu pečlivě posoudit všechny důkazní návrhy. Pokračujeme tedy v jednání. Po poradě senátu bylo vyhlášeno usnesení: důkazní návrhy navrhovatelů se zamítají, protože nemají vztah k předmětu řízení, přípustný rozsah a důvody návrhu, resp. jsou zjevně nezpůsobilé prokázat tvrzené skutečnosti.

Je tak zřejmé, že senát nepřipustil provedení důkazu odbornými studiemi, odborným vyjádřením MUDr. Zelené či Dr. Vencálka ani výslechem MUDr. Zelené.

Po jednání se k pro média vyjádřil předseda senátu podle ČTK takto: Soudce Filip Dienstbier novinářům řekl, že posuzování přiměřenosti opatření je vysoce odbornou medicínskou záležitostí, přitom ale nebyl dnes navržen žádný důkaz znaleckým posudkem. „Soud opravdu nemůže zpochybňovat třeba lékařské závěry novinovými články nebo vyjádřeními do médií,“ uvedl Dienstbier.

Česká televize pak přinesla toto vyjádření soudce Dienstbiera: „I sám důvod, pro které je navrhovatelé předkládali, vlastně nebyl způsobilý pro to, aby soud přehodnotil ty své předchozí závěry. Třeba posuzování proporcionality těch opatření je vysoce odbornou medicínskou záležitostí, a nebyl navržen žádný důkaz znaleckým posudkem. Soud opravdu nemůže zpochybňovat třeba lékařské závěry novinovými články.“

Končím s citacemi z předžalobní výzvy. Připadá někomu normální, že se dnes takto rozhoduje? Stačí, že je obecně známo, že je zde jakýsi virus a stát evidentně může cokoli. Jsme zvědaví, jak se s tím Dienstbier popere. Podle mého názoru už nebude možné, aby takový zaujatý soudce rozhodoval o žalobách zastupovaných Davidem.

Já sama si myslím, že by se David měl inspirovat advokátem Hlavsou a konfrontovat Dienstbiera a ostatní soudce s jejich vlastní zbabělostí. Asi mu to doporučím.

%d bloggers like this: