Už jsem o tom psala včera, tak se dnes omezím na krátkou poznámku: advokátka Vladana Vališová shrnula do „kratší“ glosy zásadní problémy spojené s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou právě teď projednává Poslanecká sněmovna.

Vynikající článek Vladany Vališové zde. Opravdu si ho prosím všichni, koho to zajímá, přečtěte.

„Ačkoli se v důvodové zprávě uvádí, že „Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace“, pokud nejsou v zákoně zakotveny mechanismy zabraňující diskriminaci, toto tvrzení není validní. Diskriminací se rozumí rozdílný přístup k nějaké skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince než k jiné skupině nebo k celku. V současné době například existuje zjevná nerovnost očkovaných proti covid-19 na jedné straně a neočkovaných proti covid-19 na straně druhé. Podle mimořádného opatření MZd č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN nařízeného 22. května 2021 s účinností od 24. května 2021 se testovat nemusí očkovaní už po uplynutí 22 dnů od první dávky očkování v případě dvoudávkového schématu. Přitom po první dávce nejúčinnější vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) je účinnost na pokles výskytu infekce 46%, zatímco po druhé dávce 92%. Jinými slovy – očkovaní nejsou ani po první dávce dosud nejúčinnější vakcíny chráněni dostatečně a onemocnění mohou šířit, u ostatních vakcín bude ochrana ještě nižší, když pokles výskytu infekce je po plném očkováním vektorovými vakcínami kolem 60 %. Přesto mají očkovaní větší výhody po první dávce jakékoli vakcíny než osoby, které onemocnění covid-19 prodělaly. Podle výše uvedeného mimořádného opatření MZd se sice více méně přiznává statut bezinfekčnosti v období do 180 dní od prvního pozitivního RT-PCR či POC antigenního testu, ale neberou se v úvahu vědecké studie, ukazující na to, že imunita po prodělaném onemocnění trvá výrazně delší dobu. Neberou se v úvahu ani studie o protilátkách, ze kterých by šlo na imunitu a bezinfekčnost usuzovat, a to navzdory doporučení CDC (Centrum pro kontrolu chorob), které považuje za imunní právě osobu s protilátkami. [3] (Ze zmíněného článku).

Edit: dobrá zpráva

Sněmovna dne 25. května odmítla potvrdit trvání stavu legislativní nouze, v němž měla zrychleně projednat vládní novelu o vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělané nákaze. Předloha se stala terčem opoziční kritiky i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám.

Zdroj: Advokátní deník

Původně měl být návrh projednán ve stavu legislativní nouze.

Víc o legislativní nouzi jsem psala víc než před rokem např. zde.

%d bloggers like this: