Začíná mi být dost líto zdravotníků, kteří nesouhlasili s covidovou šaškárnou a neúčastnili se dramatických uplakaných vystoupení v médiích. Bohužel i těmto začíná reálně hrozit povinné očkování proti nemoci, která zmutovala do strašlivé podoby husté rýmy a bolesti v krku (projevy delta varianty koronaviru), takže si ji můžete snadno splést s běžným nachlazením.

Jedna z nejagilnějších očkovačů mezi novináři (je taková už mnoho let, nemá to až teď) – Ludmila Hamplová, napsala sice sáhodlouhý, ale o to hloupější článek o přínosech očkování zdravotníků.

Článek pod názvem „Povinné očkování zdravotníků proti covid-19 je řešení i problém současně“ je dostupný zde.

V článku je zmíněn i Kubek. Cituji:

V Česku se v současnosti neuvažuje o zavedení povinného očkování proti covid-19 pro zdravotníky. Nicméně podle České lékařské komory ČLK) jsou právě zdravotníci konkrétním důkazem efektu vakcinace. „ČLK od začátku přípravy očkovacího programu prosazovala, aby všichni zdravotníci byli v první prioritní skupině pro vakcinaci. Ve chvíli, kdy byl na přelomu roku očkovací program spuštěn, bylo covid-19 nakaženo více než 8 tisíc zdravotníků, z toho více než tisíc lékařů. Několik z nich bohužel infekci podlehlo. Díky dostupnému očkování se podařilo tento nepříznivý trend zvrátit,“ připomíná Milan Kubek, prezident ČLK.

Podle Kubka není v současnosti česká společnost připravená na povinné očkování proti covid-19, byť on sám by si uměl představit tuto povinnost pro všechny, nejen pro zdravotníky. „Bohužel stále čelíme přívalu dezinformací o očkování a nefunguje u nás smysluplná edukační kampaň. Politici si věnují předvolební kampani, ale nikoliv vysvětlování přínosů očkování,“ dodává.

Tohle je vážně zajímavé, protože u prasečí chřipky Kubek vykřikoval:

„Já bych se očkovat nenechal. Zdravotníci nebudou dělat někomu pokusné králíky.“ (Blesk.cz)

„Firma, která má vakcínu dodat, si smluvně zajistila, že neponese žádnou odpovědnost za nežádoucí účinky vakcíny. To je naprosto nepochopitelné. Divím se, že stát mohl takovou smlouvu podepsat.“ (Novinky.cz)

„Riziko vakcíny nevyvažuje její přednost, protože průběh onemocnění prasečí chřipkou je mírný.“ (Novinky.cz)

Připomínám všem zdravotníkům, že máte k dispozici stanovisko ředitele právní kanceláře ČLK (z blogu Jana Hnízdila). Mj. se v něm píše:

 Rovněž právníci odborového svazu dospěli k závěru, že zaměstnance nelze k nepovinnému očkování žádným způsobem nutit, ani ho žádným způsobem postihovat za to, že se očkování nepodvolil, pokud si to zaměstnavatel přál.

Samozřejmě se může stát, že očkování proti covid bude zařazeno do očkovací vyhlášky jako povinné, podobně jako je pro některé profese povinné očkování proti žloutence nebo spalničkám či vzteklině. To se ale zatím nestalo a zdravotníky nelze nijak nutit k očkování, ani je trestat, a to ani ztrátou prémií a podobnými podvody, za to, že se nechtějí nechat očkovat „vakcínou“, která je DOBROVOLNÁ.

%d bloggers like this: