Včera jsme měli setkání eleutheriánů v Praze. Děkuju za ně, moc si vážíme toho, že jsme mohli poznat další skvělé lidi. Na této akci jsem se dozvěděla jednu nemilou věc (a potvrdila jsem si, že jak člověk není na FB, jako by z hlediska informačního nežil): poslanci budou řešit zelený covidí pas!

V odůvodnění novely se mj. píše:

Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19, prodělaly onemocnění COVID-19 nebo byly testované na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. V této souvislosti je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů, jinak by nebylo možné zaručit správnost certifikátů, zejména z hlediska ztotožnění osob. Návrh zákona mimo jiné reaguje i na připravované přímo použitelné nařízení Evropské unie – návrh Evropské komise „Nařízení o certifikátech o očkování, testování a uzdravení“. Podle tohoto návrhu by pro zajištění svobody volně se pohybovat a pobývat na území členských států měl být vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání COVID-19 nazvaný „Digitální zelený certifikát“ – Digital Green Certificate.

Taky si tak silně přejete, aby šla EU do háje zeleného i s těmi svými zelenými kravinami?

Co se přesně děje? Poslanecká sněmovna bude projednávat další „krásnou“ novelou zákeřného zákona o ochraně veřejného zdraví. Mj. se do § 69 odst. 1, kde jsou upravena všechna mimořádná opatření pro boj s infekčními chorobami, doplňuje toto ustanovení:

 Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem.

To, že má vláda potřebu zakotvit novou pravomoc do zákona je zajímavé – člověk by si myslel, že když jí jdou soudu tak krásně na ruku, nebude se už tak bát. Zdá se ale, že si není úplně jistá a chce si diktaturu pojistit. Co kdyby se ještě našel soudce (já tomu nevěřím), který by nebyl takový srab nebo patolízal, že. Navíc je třeba zakotvit možnost, aby informace o vašem zdravotním stavu mohl získat každý číšník, kadeřnice nebo třeba provozní klubu.

Touto novelou se očkování proti covid stává fakticky povinné (jen se to vůbec nepojmenovalo), přičemž trestem za nedodržení naší nové povinnosti bude pokuta až ve výši 3 mio, kterou bude možno ukládat opakovaně. Hmmm…. Na celém ustanovení je šílené, že jakoukoli další novelou se vypustí slova „nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem“ a zůstane jen očkování jako jediná možnost, jak nebýt vyloučen ze společnosti.

Zajímavé také je, že se nehovoří jen o covid, ale o jakékoli infekční nemoci.

Vezměte si také, jak jsou v ustanovení definovány ony prostory, kam se bez očkování nedostanete: veřejná nebo soukromá akce nebo vstup do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku. Je to tak obecné, že se to brzy může vykládat jako ambulance praktického nebo specializovaného lékaře. Rozlučte se se zdravotní péčí!

O podmiňování poskytování zdravotní péče očkováním si přečtěte více zde.

Covid pas je řešen v § 79a:

§ 79a


Informace o onemocnění COVID-19


(1) Ministerstvo zdravotnictví vydává fyzickým osobám, o kterých jsou vedeny údaje v registrech, certifikát, kterým se osvědčují informace o

a) provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
b) prodělaném onemocnění COVID-19 nebo
c) výsledcích vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.


Novela také umožňuje rozsáhlé sbírání a zpracovávání nejrůznějších osobních údajů nejen o zdravotním stavu. V důvodové zprávě se k tomu uvádí:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), v § 79 vymezuje pro potřeby ochrany veřejného zdraví vedení registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy a registru kategorizací prací a expozic faktorům pracovního a životního prostředí. Zákon rovněž vymezuje s ohledem na epidemiologickou situaci možnost vyhlašování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.

Naprosto bizarní je, že se v důvodové zprávě uvádí: Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace a podstata právní úpravy nezakládá narušení rovnosti práv mužů a žen.

Celý tisk ke stažení zde.

Co teď dělat? Volejte poslancům a senátorům a žádejte o osobní schůzku. Nedovolte jim to.

Blíže o tom, jak chodit za politiky zde.

%d bloggers like this: