Popravdě si s velkými rozpaky čtu texty jako je ten poslední od advokáta Zdeňka Koudelky.

Protože se nyní část lidí nechává očkovat nedobrovolně, z donucení, aby se vyhnuli negativním důsledkům pro neočkované, položil jsem za jednoho takového člověka dotaz na Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o svobodném přístupu k informacím„Který příslušný úředník Ministerstva zdravotnictví může člověku, který přistoupí na covidové očkování nikoliv dobrovolně, ale v důsledku vládního tlaku na očkování a to i formou segregace a diskriminačních povinností pro neočkované, vystavit závazek, že Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví mu uhradí veškerou škodu tímto vynuceným očkováním způsobenou?“. Zatím mi neodpověděli, pokud odpoví a nebudu ještě cenzurován, zveřejním odpověď.

Tento dotaz nedává smysl. V § 2 odst. 2 zákona č. 569/2020 Sb. nazvaném „Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19“ se přece píše:

Stát nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, obdobně.

V § 2 zákona č. 116/2020 Sb. se uvádí:

Rozsah náhrady újmy


(1) Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb2), (dále jen „očkovaný“), dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.

(2) Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného.

Já to čtu tak, že se při újmě způsobené covidím očkováním postupuje stejně jako při náhradě újmy za povinné očkování (to znamená prakticky nijak, ale to už je jiný příběh – já sama jsem naštavná, že to skoro nikomu nevadilo u dětského očkování – tam jsme si na problém laxností zadělali). Rozdíl je v tom, že se nehradí újma pozůstalým.

Kde tedy vzniká ona fáma, že se očkování na covid (teoreticky) neodškodňuje? A co nového odpoví MZdr na onen dotaz?

Jojo, říkám si s velmi hořkým úsměvem na rtech, kde jste byli vy všichni nynější bojovníci, když jsem se přesně před rokem snažila do zákona č. 569/2020 Sb. prosadit, aby nemohlo být očkování nijak vynucováno? Nevzpomínám si na podporu.

Chtěla jsem tehdy, aby v zákoně bylo:

„Očkování je dobrovolné. Podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod.“

EDIT:

Evidentně lže i takový Levinský:

Bohužel jsem stála v bitvě tak nějak sama, že… třeba proti ponižování od Válečka.

Proč jen mi tyhleti všichni bojovníci chodící s křížkem po funuse přijdou tak nějak legrační?

EDIT:

Evidentně lže i takový Levisnký (což nepřekvapuje):

U povinných vakcín ROZHODNĚ nejsou odkšodňovány všechny vedlejší účinky. Není totiž přiajata prováděcí vyhláška k výše uvedenému zákonu, což znamená, že to poškozený musí prokazovat, že k poškození vedlo právě očkování. A jak si umíte představit, to se prokázat prakticky nedá. Mafie v bílých pláštích ve spojené s farmaprůmyslem něco takového sotva kdy přizná.

Návrh prováděcí vyhlášky zde (děkuju za zaslání odkazu). O covidu tam ale není ani zmínka.

Odškodňování by tedy fungovalo jenom tehdy, kdyby ona prováděcí vyhláška skutečně existovala a kdyby se na jejím zákaldě předpokládalo, že ty a ty a ty nepříznivé účinky nastaly vlivem vakcíny. Jinak je celé odkškodňování za vakcíny, a to jak dětské, tak covidové, jenom trapnou fraškou.

Přála bych si, aby se ňoumové jako Levinský k právu radši vůbec nevyjadřovali, když tomu rozumí jak koza petrželi… Levisnký ale nechápe ještě jednu věc – k čemu konkrétně vám budou nějaké statisíce, když budete mít vážně poškozené zdraví? Je ten chlap vážně blbej nebo to jen předstírá? Nevím.

%d bloggers like this: