Zaujalo mne to na včerejší demonstraci a taky na sobotním výletu (kde měšťáci pokutovali špatně parkující auta) – nenosí respirátory, ale jen nanošátky od Respilonu. Vzhledem k tomu, že doma taky dva mám (ano, koupené loni na základě zpráv z Číny, tak blbá jsem byla), ale nenosím je, protože nemají žádný certifikát, a vzhledem k tomu, že mi jeden čtenář blogu znovu psal ohledně mimořádného opatření, rozhodla jsem se napsat ještě o tom, co vlastně smíte mít na obličeji.

Na ulici a všude jinde mimo místa vyjmenovaná v čl. I. 2 se musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

V obchodě a podobně pak musíte mít jen respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. (Děcka můžou mít všude ústenky).

Je tedy zjevné, že lze používat i nějaký „jiný obdobný prostředek“. Otázka je, co se myslí slovy „dle příslušných norem“. Neexistují normy pro nanomateriály, proto musí všechny „roušky“ a podobné prostředky splňovat obecné normy týkající se filtračních schopností. Jde o tyto (pro respirátory a jiné obdobné prostředky):


1. norma GB 2626 (Čína),
2. norma EN 149 (EU),
3. norma NIOSH-42CFR84 (USA, Kanada),
4. norma AS/NZA 1716:2021 (Australia/New Zealand),
5. norma KMOEL – 2027-64 (Korea),
6. norma JMHLW-Notification 214, 2018 (Japan).

Přiznám se bez mučení, že nevím, zda jsou některé cizí normy uznatelné v EU, nebo musí prostředky splňovat EU normu. Kdybyste někdo měl informaci, jak to je, budu ráda a doplním.

Třeba Nanospace deklaruje, že některé jeho produkty EU normu splňují.

Co vám kdo může, máte-li nanoroušku

Když nebudete mít kvalitní KN95 „made in China“, asi se dočkáte šikany od kdekoho. Od duchaplného týpka, který je veledůležitou ostrahou v Lidlu, od ženské za kasou, od hloupých spolucestujících v šalině. V populaci je extrémní množství hlupáků, kteří se vůbec nerozpakují projevit. Když ale dojde ke střetu s někým, o jehož názor se bohužel kvůli hrozbě vysoké pokuty musíte zajímat (švestka či člen městapa), můžete mu říct, že máte ochranný prostředek podle mimořádného opatření.

Prosím, zdůrazněte každému policajtovi, že NEJDE O VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ. Nesnáším, když to nedokážou ani pořádně pojmenovat – vždyť už snad každý ví, že jde o mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, sakra! to je to tak obtížný?

Nemáte povinnost s sebou nosit certifikáty (mimořádné opatření vám to neukládá). Jestliže má policajt pochybnost, ať zajistí daný ochranný prostředek jako důkazní materiál, předá ho správnímu orgánu a ten ať nechá udělat jeho analýzu, aby vám dokázal, že jste se dopustili přestupku, neboť daný ochranný prostředek nesplňoval výše uvedenou normu EU. Jinak ale ať vám vážně všichni vlezou na záda.

Když se nepodaří správnímu orgánu prokázat, že jste spáchali přestupek, musí řízení zastavit (§ 86 zákona o přestupcích). Aby vznikla odpovědnost za přestupek, je navíc potřeba zavinění, přičemž postačí nedbalost. Jak ovšem správní orgán prokáže, že jste zaviněně chodili po světě s necertifikovaným náhubkem, to tedy nevím. Copak máte v kuchyni laboratoř? Spoléháte snad jako spotřebitelé na to, že se prodávají jen správné výrobky odpovídající požadavkům právních předpisů a mimořádných opatření.

Z judikatury NSS:

I. V řízení o přestupku postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu potřebném pro rozhodnutí o přestupku (§ 3 správního řádu z roku 2004).

II. Obviněný z přestupku není povinen se hájit, zejména není povinen uvádět na svou obhajobu jakákoliv tvrzení, ani (anebo) o nich (nebo o jiných skutečnostech) nabízet a předkládat správnímu orgánu důkazy; ustanovení § 52 věty první správního řádu z roku 2004 se v řízení o přestupku neuplatní.

Policajti a jejich pochybné šátky

Police nosí šátky Respilon. Ten ale nedeklaruje vůbec nic! Na jeho stránkách je zveřejněno jen jakési komické „čestné prohlášení“, které vypadá, jak kdyby ho stvořily moje děcka v hodině informatiky. Pořád si říkám, že si vyrobím to bramborový razítko a budu si s ním osvědčovat papíry, které budu buzerujícím policajtům předkládat s vážnou tváří. Bude to mít zhruba stejnou hodnotu.

K zakázce pro Respilon více např. zde.

Na webu policajtů najdete odpověď na jednu žádost o informace týkající se právě nanošátků. Ohromující je jednak suma, kterou společnost Respilon už zvládla vycucat z rozpočtu (a že k dnešnímu dni bude vyšší!) a šokuje také drzost odpovědi. Police ale zjevně ví, že nanošátky nesplňují normy, a přesto je nosí!

Kupující nákupem zajišťoval osobní ochranné prostředky v souvislosti s krizovým opatřením vlády, které zakázalo všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Krizové opatření nepředepsalo povinnost používání osobních ochranných prostředků klasifikovaných podle některé třídy FFP.

%d bloggers like this: