Ptáte se na to, jak to bude s účastí dětí na táborech. Opatření se měnilo jak na běžícím pásu (to je fakt bizár všech bizárů – prase se v takové regulaci nemůže vyznat, zvláště když se líní ministerští úředníci ani neobtěžují zveřejňovat úplná znění těch svých krávovin) a můžeme jen doufat, že vydrží stejné aspoň během prázdnin. Podívejme se teď na to, jaká jsou AKTUÁLNÍ pravidla pro přítomnost dětí na táborech pobytových i příměstských.

Věc upravuje opatření ze dne 7. 6.

„Právní“ základ

Pro tábory bude stanoveno základní pravidlo v čl. I. bodě 11 písm. c) – opatření zatím není v tomto znění účinné:

Zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní; v případě, že všechny osoby účastnící se vícedenní akce, s výjimkou osob, které splňují podmínky podle čl. I/16 písm. c) nebo d), před zahájením akce prokáží, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, splnění podmínek podle bodu I/16 se opakovaně ve frekvenci každých 7 dní neprokazuje.

Příměstskými tábory se zřejmě rozumí pravidelné akce neměnného kolektivu (ačkoli já sama na pětidenním táboře neshledávám nic pravidelného, s nablblými definicemi se ale zřejmě máme smířit).

Pobytovými tábory se pak mají rozumět akce trvající nepřetržitě déle než 1 den.

Před chvílí mi přišly docela drzé pokyny z jednoho příměšťáku. Už to začíná… Napsali mi mj.: „Chtěla bych Vás všechny moc poprosit, pokud je to ve vašich silách a jen trochu možné, abyste využili první čtyři body z čestného prohlášení, které zasíláme v příloze a to z toho důvodu, že ranní prezence všech účastníků táborů probíhá přímo v areálu lanového centra, a proto je to pro nás provozně i časově náročnější. Pokud to ale nebude ve vašich možnostech, bude možné dítě otestovat i na místě v den začátku konání tábora při ranní prezenci vlastním samotestem pod dozorem pedagoga.

To asi spadli z jahody, ne? Vidíte někde v textu opatření, že by měli takovou pravomoc? Je snad věcí zákonného zástupce rozhodnout, JAK si dítě udělá test! Provozovatel se může starat maximálně o to, aby viděl výsledek, nikoli aby dítěti nějak asistoval u tetování nebo ho hloupě okukoval, jak si šťourá chudák v nose. V oaptření se píše:

„Provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat.“

Můžete požadovat, milí zlatí provozovatelé, abych vám jako zákonný zástupce dítěte prokázala (jakkoli), že dítě bylo otestováno s negativním výsledkem. Toť vše, tak si nehrajte laskavě na dozorce, ano? Neřídíte atomovou elektrárnu, ale dětskej kroužek.

Jaké jsou aktuální podmínky v bodě I. odst. 16?

Tuto problematiku upravuje změna opatření ze dne 21. 6. Děti musí splnit tyto požadavky:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test n, nebo
  • osoba byla očkována , nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, nebo
  • osoba absolvovala test v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test (tato skutečnost se
  • dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením), nebo
  • osoba ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test (tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy).

Dětem tedy stačí přibalit do kufru samotest. Je šílené, že jsem něco takového napsala! V právním státě by se samozřejmě do kufru se žádný takový nesmysl balit neměl, ale v právním státě už dávno nežijeme a v totalitě je možné cokoliv. Je to ale opět uděláno velmi chytře – tak, aby byla zajištěna šikana dětí, jejichž rodiče odmítají podvolit se nesmyslům. Počítejte proto s tím, že „politicky uvědomělí“ organizátoři a agilní rodiče budou vyžadovat PCR test po všech, ačkoli na to nemají žádné právo. Pošlete takové odporné svazáky někam!

S výše uvedenými podmínkami nakonec vyjádřil souhlas i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. „Domluvené podmínky považujeme za funkční kompromis, který je pro rodiče i organizátory zvládnutelný. Budeme doporučovat všem rodičům, aby s dětmi před odjezdem zašli na PCR test,“ vyslovil se po jednání s vedením ministerstva.

Na závěr doporučení: dávejte si pozor na to, jakým způsobem organizátoři hodlají přetestovávat a zakažte jim vše, čím nesouhlasíte. Nějaký test ale dovolit musíte. Druhá varianta je, že se budete soudit, ale to pak vaše dítě pojede tak leda vy-víte-kam. Jako v tom známém vtipu:

Učitelka se ptá dětí:


„Dětičky, kam pojedete tento rok na dovolenou?“
Přihlásí se Honzík a povídá:
„No, my doma všichni umíme německy, tak asi pojedeme do Německa.“
Přihlásí se Anička a povídá:
„My doma mluvíme anglicky, tak asi pojedeme do Anglie.“
„A ty, Pepíčku, kam pojedete?“ ptá se učitelka.
„No, my doma mluvíme sprostě, tak asi pojedeme do prdele.

Možná by dnešní Pepíček říkal: „Nenechali jsme se testovat, tak pojedeme do pr…“

%d bloggers like this: