Dnes si dovolím jen krátký text. Byla jsem zcela správně upozorněna, že jsem cosi zmastila, když jsem psala o krizovém zákonu a životním prostředí, pročež text upravuji. Pročítala jsem si důvodovou zprávu k novele ústavního zákona o bezpečnosti, jejímž úkolem je nás dokonale sešněrovat do setrvalého stavu nebezpečí nebo nouze, a narazila jsem na zajímavou část. Týká se reakce státu na kybernetický útok – počítačový virus šíření z Lotyšska. Proč zrovna Lotyšsko, to ať si každý domyslí sám.

Z textu důvodové zprávy:

Lotyšsko čelí výskytu počítačového viru, který vyřazuje z provozu určité relativně nahodilé části civilního sektoru. Je aktivován integrovaný záchranný systém za účelem ověření a posílení zejména kybernetické ochrany subjektů kritické infrastruktury České republiky.

Počítačový vir se relativně nahodile v krátké době (řády hodin) objevuje v počítačových systémech dalších evropských zemí včetně České republiky. Podle zpráv Lotyšska je vir způsobilý obejít standardní produkty v oblasti antivirové ochrany v civilním sektoru a krátkodobě vyřazuje z provozu i subjekty kritické infrastruktury (vir např. narušil zdravotnický systém a systém řízení dopravy, v důsledku čehož se množí počet úmrtí účastníků dopravních nehod). Orgán krizového řízení vyhlašuje s ohledem na zdroj ohrožení a potenciál šíření viru stav nebezpečí pro celé území státu. Civilnímu sektoru je neprodleně nařízeno prověřit stav počítačových systémů a podle zhodnocení se tento odpojuje od dalších doposud nezasažených systémů (je nařízena systematická pracovní povinnost z řad odborníků v civilním sektoru).

Vir se dál šíří po celé Evropě. Pobaltské státy potvrzují, že šíření počítačového viru není nahodilé a objevující se i doprovodné systematické kybernetické útoky na subjekty kritické infrastruktury, které jsou vyřazovány z provozu bez předpokladu brzkého obnovení jejich funkčnosti. Na území těchto států dochází k rozsáhlým výpadkům energií. Orgán krizového řízení vyhlašuje nouzový stav pro celé území státu, kdy ohrožení má potenciál zásadně dopadnout na chod celé společnosti. 

Tohle není normální. Který chorý mozek to může sakra vymýšlet? Brrr, je vážně děsivé, že když stát řekne, že je tu jakýsi virus, ať už rýmy nebo notebookový, klidně vás prostě odpojí ze systému. Jen tak a ani se neobtěžuje být připraven na obnovení systémů kritické infrastruktury…

Jestli jsem se doteď bála, tak od tohoto okamžiku se klepu strachem z toho, co všechno se obyčejnému občanovi může v totalitě stát. Kdy tipujete, že můžeme ten děsivý virus očekávat? Ptám se, abych se stihla odstěhovat, koupit kamna na dřevo, kozy a nakoupit konzervy a modlicí knížky.

%d bloggers like this: